Erzsébet híd, pesti lehajtó. A jobbra lekanyarodó két sávot záróvonal választja el, ezért a Váci utca felé kizárólag a bal oldaliból mehetünk, a jobb oldaliból pedig csak le a Duna-partra. Igen ám, de a kopott burkolati jel semmiképp sem felel meg a „folyamatos fehér vonal” fogalmának. Sokan nem veszik észre, s így a jobb sávból egyenesen mennek tovább. A zavaros helyzet nem marad észrevétlen a rendőrök előtt sem. Lám, ott is vannak ketten. Találják ki, mit csinálnak? Netán egyikük beáll a forgalmat irányítani, a másik meg éppen telefonál az önkormányzathoz, hogy sürgős megoldást kérjen a forgalomtechnikai hibára? Vagy pedig a telefonfülke és a hirdetőoszlop között rejtőznek, hogy lecsaphassanak a hibázókra? Eltalálták, az utóbbi válasz a helyes. „A legszebb hivatás a szívatás!” Másik szituáció: a rendőrautó leállít egy kocsit, mert féloldalt nem ég a fényszóró. Az autós riadtan mentegetőzik, hogy nem tudott róla, mire a rendőr: – Semmi baj, kérem, nem akartam megbírságolni, csak figyelmeztetni. A közlekedés biztonsága érdekében kérem, cserélje ki most rögtön az izzót. Ha nem boldogul vele egyedül, szívesen segítek! Ugyanaz az egyenruha, benne egy egészen más ember…

Milyenek vagyunk?

Egy jellemzés szerint a magyarok nem tűrik a rabságot, de nem tudnak élni a szabadsággal. A közlekedésre vonatkoztatva úgy fogalmazta meg ugyanezt egy éles szemű külföldi, hogy a magyarok nem tudnak megállni a pirosra, s nem tudnak elindulni a zöldre. Szabályt és azt betartató felsőbbséget nehezen tűrünk. Rózsa Sándorral rokonszenvezünk, nem a vármegyei pandúrokkal – ez eleve meghatározza alapállásunkat a rendőrrel, rendőrséggel szemben. A legtöbb autós még azt is utálja, ha közúti ellenőrzés céljából megállítják. Ha viszont egy szép napon hűlt helyét találja kocsijának, azon háborog, hogyhogy nem kapják el abban a minutumban a tolvajt? Nos, többek között éppen ezt szolgálja a közúti ellenőrzés!

Milyenek ők?

Milyenek a rendőrök? Annyiban mindenesetre eltérnek a civil autóstól, hogy feltűnőek. Ruházatuk, autójuk jellegzetes. Annál szembeötlőbb, ha ők maguk szegik meg a szabályokat. Márpedig napról napra, szemünk láttára, kihívóan és kirívóan megszegik. Gyakori, hogy nem csatolják be a biztonsági övet, vezetés közben mobiltelefonálnak, átlépik a záróvonalat, megkülönböztető jelzés nélkül száguldanak a villamossínen, becsatolatlan bukósisakkal motoroznak, vagy éppen bekapcsolják egy pillanatra a kék fényt, míg átmennek a piros lámpán, majd újra kikapcsolják, hiszen igazából nem sietős… Ahelyett, hogy jó példát mutatnának, lazítják mások szabálykövető magatartását, rombolják a testület tekintélyét.

A rendőr rendőre

Mi, civilek, beletörődően vesszük természetesnek az ilyesmit. Nem vagyunk jogászok, számunkra úgy nyilvánulnak meg a dolgok, hogy amit nem akadályoznak meg, illetve nem szankcionálnak, azt szabad. A rendőrnek szabad biztonsági öv nélkül autózni, mert nem állítja meg a rendőr. Pedig, mint minden sommás, leegyszerűsítő álláspont, ez is téves. A rendőrségen belül igenis működik egy csapat, amely a rendőrök viselkedését ellenőrzi. Tevékenységük kiterjed a közlekedés mikéntjére is. Más kérdés, hogy hányan vannak ezek az emberek, és mire, mennyire figyelnek oda. Az eredményből ítélve jócskán rászorulnak a segítségre, ami egy demokratikus országban nem is lehet egyéb, mint a nyilvánosság – éppen erről van szó!

Rendteremtés

Érzik a helyzet fonákságát a rendőrség felső vezetői is. Pausz Ferenc alezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedési főosztályvezetőjének álláspontja szerint házon belül kell elkezdeni a rendteremtést. A Teve utcai parancsnokság garázsának kijáratánál például elhelyeztek egy táblát, amely az öv becsatolására hívja fel a figyelmet. Az ügyet komolyan vevő főtiszt azonban kevés van, szabálytalankodó rendőr meg sok. Épp e helyzet megoldására született az ötlet, hogy nyújtson segítséget a jó szándékú, de mindenütt jelen lenni képtelen rendőri vezetőknek az Autó-Motor nyilvánossága. Határozzuk el, hogy ezúttal nem felülről várjuk a kész megoldást, és zsörtölődünk mindaddig, míg az be nem következik, hanem mi magunk teszünk érte valamit. Rámutatunk arra, ami okkal nem tetszik, hiszen a hibák felismerése az első lépés a siker felé.

Paragrafusok

Innen kezdve komolyra fordul a dolog. Már nem elég morgolódni, általánosságban elégedetlenkedni, hanem öntudatos polgárként ki kell állni, s kijelentésünket minden szempontból vállalva el kell mondani a kifogásunkat. A magabiztosság egyik pillére a tájékozottság, például a vonatkozó paragrafusok ismerete. Ezért illik tudni, hogy a rendőrök magatartását szigorúan szabályozza az 1994. évi 34. törvény a rendőrségről, valamint a 3/1995 III. 1 BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról. Megtekinthetők a CD-jogtárban, amely megvan többek között lapunk szerkesztőségénél is, a KRESZ pedig (a megkülönböztetett járművekre vonatkozó szabályokkal együtt) hozzáférhető a www.police.hu honlapon. Témánk szempontjából a lényeg, hogy a rendőrök közlekedésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint mindenki máséra! Ha ettől eltérő magatartást tapasztal valaki, oka van a gyanakvásra, hogy betyár viseli a pandúrruhát.

Módszerek

Nem csupán a közlekedési, hanem az emberi viselkedési szabályokról is szó van. A rendőrség a mi adónkból fenntartott szervezet, értünk van. Elvárhatjuk, hogy adott helyzet megoldására a humánusabb lehetőséget válassza. Ragyogó példa erre a buszsáv. Ha a rendőr fel akarja jelenteni az ott erőszakosan nyomuló magánautóst, meg kell állítania, forgalmi akadályt kell képeznie, s elvégezhet egy csomó papírmunkát. Mennyivel elegánsabb beinvitálni az illetőt a mellékutcába – mondja Pausz Ferenc –, udvariasan figyelmeztetni magatartása szabálysértő voltára, majd útjára bocsátani! Mire a háztömböt megkerülve visszavergődik a főútra, többszörösen elveszette azt az időnyereséget, amelyhez a buszsáv illegális használatával jutott. Hasonlóan megtapsolandó megoldás, amikor a Roosevelt téren a rendőr barátságos intéssel elküldi még egy körre a záróvonalon át befurakodni akaró autóst. Ez pontosan az ellentéte a bevezetőben említett „szívató” magatartásnak. Ha követésre méltó példát, vagy feltűnően kellemetlenkedő hozzáállást tapasztalunk, ne hagyjuk szó nélkül egyiket sem!

Kasza

Külön téma, hogy a rendőrök előszeretettel bírságolnak ott, ahol valamilyen közlekedésszervezési anomália járul hozzá az átlagosnál gyakoribb szabálysértéshez. Ezt hívják kaszálásnak. Például megszüntetett vasútvonal, iparvágány „vasúti átjárójánál” radaroznak, ahol méteres gaz veri fel a rozsdás sínek közét. Az andráskereszt ott van, jogilag igazuk van, eljárásuk mégis mélységesen tisztességtelen, hiszen nem a valóságos veszélyhelyzetek kiküszöbölésére, hanem szekírozásra, sarcolásra használják eszközeiket. Aki beleesik egy ilyen csapdába, természetesen kénytelen kifizetni a bírságot, hiszen „de jure” elkövette a szabálysértést, de azért ne hagyja annyiban a dolgot – más is elmarasztalható volt ott, nemcsak ő!

Mit tehetünk?

Na igen, ez a kérdés, mit tehetünk? Elég sokat. Először is vegyük magunkat birka helyett emberszámba. Rendezzük gondolatainkat: a rendőr-állampolgár viszonylatban egyik sem alattvalója a másiknak. Ami nem tetszik, azt udvarias határozottsággal meg lehet mondani. Ha erre nincs mód vagy kedv, minden állampolgárnak joga van panaszt tenni a megyei, kerületi rendőrkapitányságon. Ez persze időrabló; csak súlyos sérelem esetén jöhet szóba. Vegyük ezért igénybe az Autó-Motor nyilvánosságát. Online kiadásunk (www.automotor.hu) Fórum rovatában külön topicot nyitunk Rendőrség címmel. Ide várjuk olvasóink beírásait, pozitív és negatív tapasztalatait. Ezt a fórumot rendszeresen figyelik a rendőrség illetékes parancsnokai is, akik meg fogják tenni a szükséges intézkedéseket. Már eddig is jöttek ilyen témájú hozzászólások az Ámokfutók topicban, azokat is olvasták a Teve utcában. Akinek nincs Internet-hozzáférése, küldhet postai levelet.

Illemszabályok

Amikor másokat – jelen esetben rendőröket – akarunk rávenni KRESZ- és illemszabályok betartására, nekünk is illően kell eljárnunk. Csevegőfórumunkon szinte mindenki álnevet használ, de a Rendőrség című topic kivétel. Ide névvel, elérhetőséggel (e-mail-cím vagy egyéb) tessék bejelentkezni, kizárólag valós, konkrét eseteket említeni, időponttal, járműrendszámmal, egyéb adatokkal. Ügyeljenek a személyiségi jogokra, fényképet, nevet negatív dologgal kapcsolatban nyilvánosságra hozni nem szabad. Tessék tisztességes, kulturált hangnemet használni. Az e szabályoknak nem megfelelő beírásokat a topicról eltávolítjuk, az ilyen e-mailt, levelet nem továbbítjuk. Végül, egy pillanatra sem tévesszük szem elől, hogy az egésznek a célja nem visszavágás a sérelmekért, nem feljelentgetés a feljelentgetésért, nem gólrúgás a rendőr-autós meccsen, hanem egy lépés közös célunk, a kulturált közlekedés felé.