A rokkant igazolvánnyal többféle módon is vissza lehet élni. Az sem ritka, amikor a mozgásában korlátozott személyeknek fenntartott parkolóhelyet foglalják el jogtalanul. A kettő kombinációjáért már egészen súlyos büntetések is kinézhetnek a szabályok megszegőire. Lapunk e témával kapcsolatos kérdésére Garabás Péter, az egri önkormányzat közterület-felügyeletének a vezetője elmondta: a vonatkozó jogszabály szerint az használhatja a mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyet, aki mozgásában sérültként veszi igénybe azt, vagy mozgásában sérültet szállít. A szakember tájékoztatása szerint egyébként különbséget kell tenni a kijelölt várakozóhely és a fizető box igénybevétele között. Utóbbi esetben ugyanis, aki az igazolvánnyal ilyen várakozóhelyen parkol úgy, hogy arra nem volt jogosult, akkor pótdíjat köteles fizetni, valamint eljárás indulhat közokirattal való visszaélés miatt. A fizető várakozóhelyeket Egerben az Evat Zrt. munkatársai ellenőrzik, akik az önkormányzati rendeletben meghatározott módon szankcionálják a szabályszegéseket vagy a visszaéléseket.

Amennyiben viszont mozgásában korlátozott személy számára kijelölt helyet vesz igénybe valaki anélkül, hogy lenne rokkantigazolványa, akkor a kötelezően kiszabandó fix szabálysértési bírság ötvenezer forint. Törvényi előírás szabályozza továbbá azt is, hogy hol, milyen számú és meghatározott szélességű parkolóhelyet kell biztosítani a mozgáskorlátozottak számára. Vannak nem fizetős, de a rokkantaknak biztosított parkolóhelyek is, többnyire közintézmények környezetében. A megyeszékhelyen ilyen található például a Rózsa Károly utcában, vagy a Bitskey-uszoda előtt. Ezeket sem foglalhatják el az arra nem jogosultak, mert ilyen esetben a következmény az ötvenezres helyszíni bírság lehet.
 
– Mérlegelésre ezen alkalmakkor egyáltalán nincs lehetőség, a bírságot mindenképpen ki kell szabni. Hasonló ez a fix bírság, mint ami a járműforgalom elől elzárt területen, vagy zebrán való megálláskor és más, a KRESZ-ben meghatározott esetekben néz ki a szabálytalankodónak – fogalmazott Garabás Péter, akitől megtudtuk mindezen túl azt is, hogy Egerben sok helyen térfigyelő kamerákkal is nyomon követhetőek a történések. Nehezen mondhatja ezért – ha nem úgy történt – a bekamerázott területen a rokkantigazolványt használó, hogy hozta a nagymamát, csak ő már felment a lakásba. Amikor azt látják a monitoron, hogy érkezik a „rokkant”, megáll az adott parkolóhelyen, gyorsan kiszáll, nem úgy mozog, mint aki mozgássérült lenne, az már eleve problémás.
 
– A kamerák felvételeinek egyébként a célirányos vizsgálatkor van szerepe – folytatta a közterület-felügyelet vezetője. – Amikor bírósági eljárás lóg a levegőben, akkor célirányosan rögzítünk mindent. Vannak természetesen célzott akciók is – tette hozzá. Megtudtuk a szakembertől azt is, hogy a közterület-felügyeleten túl e tárgykörben ellenőriznek még a rendőrkapitányság munkatársai is. Ha a hatóságok visszaélést tapasztalnak, abban az esetben az ügy feljelentéssel zárul. A helyszínen pedig visszatartják az igazolványt, amit az eljárás dokumentumaihoz csatolnak. A tetten ért ügyfélnek ugyanakkor alá kell írnia egy papírt arról, hogy jogtalanul használta az okmányt. Kérdésünkre Garabás Péter elmondta még: hamisított rokkantigazolvánnyal ők még nem találkoztak, annál inkább notórius visszaélőkkel.

Panasztevő, aki nem olvasta figyelmesen a KRESZ-t
 
A KRESZ 51/A. paragrafusában szerepel az az előírás, hogy a mozgásában korlátozott személy a járdán is megállhat autójával. Csakhogy van a mondatnak másik fele is: feltéve, ha 1,5 méter szélességű járdaszakasz szabadon hagyható. Ezt a részt nem olvasta egy egri rokkant, aki zaklatásként értékelte, hogy a közterület-felügyelő e szerint járt el, majd le is mérte a szabadon hagyott részt, ami alig volt egy méter.  A panaszos beadványa szerint „… szomorúan tapasztaltam: Közterület-felügyelő kollégái az autóm körül MÉRŐSZALAGGAL MÉRIK autóm helyzetét. Ezen cselekvésüket  törvénnyel való visszaélésnek, és zaklatásnak értékelem.”
 
A kedvezményekre jogosító igazolvány közokirat
 
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa a törvényi rendelkezéseink szerint olyan közokirat és biztonsági okmány, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet (KRESZ) 51/A. szakaszában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja. Az igazolványra az a személy jogosult, aki a „súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló rendelet” értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott. A szakértői szerv ilyennek minősíti azt a személyt, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló NEFMI-rendelet mellékletében felsorolt károsodása van.

Az Autó-Motor ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legérdekesebb hírekért és a lappal kapcsolatos friss infókért!