Nőtt, csökkent vagy stagnált a közúti forgalom a koronavírus járvány megjelenése óta? Lássuk a vizsgálat eredményeit!

Május 4-én léptek életbe a Kormány által hozott kijárási korlátozásokkal kapcsolatos lazító intézkedések. A lazítás kapcsán elsősorban vidéken várható változás a járművek használatával kapcsolatosan, de addig is nézzük meg, miként alakult a teherautók, a buszok, valamint a személyautók forgalmának volumene azóta, hogy a koronavírus járvány hatására Magyarországon is korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre bő másfél hónappal ezelőtt. Erre a kérdésre kívánt választ adni az alapnyomkovetes.hu által készített kiértékelés. Cikkünkben bemutatjuk a kapott eredményeket, egyúttal a mögöttes indokok megfejtésére is vállalkozunk.

Az analízis legfőbb mozgatórugója a járműhasználati szokások, valamint a futásteljesítmények kapcsán tapasztalható számszerűsíthető változások feltérképezése volt. A vizsgált periódus a 2019 október eleje, valamint a 2020. április vége közé esett, vagyis körülbelül fél éves időtávról beszélhetünk. Annak érdekében, hogy a kapott eredmények minél szemléletesebbek legyenek, a mintavételezés három jól elkülöníthető csoport alapján történt. Vagyis külön vizsgálat tárgya lett a személygépkocsival, az autóbusszal, valamint a tehergépjárművön valamilyen gazdasági célból (tehát nem magán) megtett kilométerek száma. Utóbbi kategória értelemszerűen az áruszállítás intenzitásának alakulását hivatott szemléltetni.

A szóban forgó időszak kapcsán összegyűjtött kilométer futási adatokat először összegezték, majd 1000 gépjárműre vetítve átlagolták. Az ily módon feldolgozott információk kellő pontossággal demonstrálják a vizsgált ciklus tanulságait. Fontos még hozzátenni, hogy a szóban forgó vizsgálatba a számok torzításának elkerülése érdekében a mezőgazdasági- és építőipari munkagépek, valamint a motorkerékpárok adatai értelemszerűen nem kerültek be.

Pontosan mit mutatnak a számok az egyes kategóriákra lebontva?

A kapott eredmények alapján kristálytisztán látszik, hogy a 2020-as esztendő 10-11. hete jelentett komolyabb fordulópontot a közúti forgalom alakulását illetően. Történetesen március első két hetéről beszélünk, amikor a koronavírus járvány itthon is felütötte a fejét. Ugyanakkor felettébb érdekes, hogy a vizsgált kategóriákra jellemző tendenciákat illetően eltérés fedezhető fel. Egyedül a teherautó forgalom produkált emelkedést a kialakult helyzet hatására, amit aztán hullámzó tendenciával, de sikerült szinten tartani. A teherautók által futott kilométerek jóindulattal markánsnak is nevezhető emelkedéséhez képest kimondottan szembetűnő visszaesést produkált a buszforgalom. A kapott eredmények tanulsága szerint a személyszállítás iránti kereslet egyenesen a karácsony és szilveszter környéki uborkaszezon szintjéig zuhant. A személyautókra vetített futásteljesítmény is közel 30%-os csökkenést produkált. Persze ez kevésbé tűnik látványosnak a buszok kapcsán mért csaknem 80%-os szabadeséssel összevetve, ugyanakkor mindenképp számottevőnek bizonyul. Ha valamennyi vizsgált csoportot összevetünk, mintegy 25%-os csökkenést fedezhetünk fel a futott kilométerek tekintetében.

Milyen indokokra vezethetjük vissza az eredmények alakulását?

Természetesen a legérdekesebb azt megfigyelni, hogy a személyautók, a teherautók, valamint a buszok forgalma miként alakult a koronavírus járvány itthoni megjelenését követően.

Növekedés egyedül a teherautók által megtett kilométerek tekintetében volt tapasztalható. A 12. héten látható egy ugrásszerű emelkedés, amit enyhe csökkenés követett. Azóta az érték visszaállt egy átlagos szintre. Ha visszagondolunk, a járvánnyal kapcsolatos hírek hatására ekkor kezdődött valóságos roham az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban, ez indokolja a járvány kitörlése ellenére bekövetkezett teherautókkal kapcsolatos növekedést. Miután az élelmiszerboltok polcait sikerült újra feltölteni és a vásárlók is belátták, hogy nincs értelme további árukészletet felhalmozniuk, a 15. és 16. héten egy enyhe megnyugvás következett. A 17. hétre a forgalom visszaállt az átlagos szintre.

Ellentétes irányt mutat a diagram a személyszállításban érintett buszforgalomnál. Itt sem kell túlságosan mélyre ásni az indokok felfedezéséhez. Gyakorlatilag március közepétől zárva tartanak az iskolák és óvodák, a munkavállalók jelentős része home office-ban dolgozik, miközben az országhatárok közötti átkelés is jelentős mértékben korlátozott, vagy egyáltalán nem is volt lehetséges.

A személyautók által megtett kilométerek terén az üzleti felhasználást vettük figyelembe. Itt a tapasztalt visszaesés hátterében is főként a munkavállalók védelmében bevezetett egészségügyi korlátozások húzódnak meg. Most nincs lehetőség a személyes tárgyalások lebonyolítására, az üzletkötőknek nem kell utazniuk a megbeszélések miatt, ezért a vállalati személyautók jelentős része a parkolóban áll.

Leginkább az élelmiszerek, az egészségügyi készítmények, valamint a kereskedelmi árucikkek házhozszállításánál jelentkezik most megnövekedett igény. Egyes ágazatokban olyannyira élénk keresletről beszélhetünk, hogy főként a kiszolgálás okoz nehézségeket. Összességében az adatokat elemezve az látszik, hogy május elejére a megtett kilométerek száma lassú növekedésnek indult.

Kiértékelésünket a későbbiekben aktualizáljuk, és megnézzük, hogy a lazító intézkedések hatása miként látszik majd a forgalmi intenzitás alakulásában!