Tématámogatás – Az önellátásra képtelen gyermeküket ápolók és a súlyos fogyatékkal élő hozzátartozóikról gondoskodók egyaránt számíthatnak az anyagi megbecsülésre, ami összesen több mint ötvenezer családot érint hazánkban. Jövő évtől havi bruttó százezer forintra nő a gyermekek otthongondozási díja, a következő három évben pedig folyamatosan emelkedik, így 2022-re az akkori minimálbérnek megfelelő összeget kapják majd az érintettek.

Azok a családok is számíthatnak állami segítségre, akik váratlan élethelyzetbe kerültek akkor, amikor gyermekük betegen született, és egyik napról a másikra megváltozott az életük.

Az ápolási díj összege az ápolt egészségi állapota és ápolási szükséglete függvényében változik. Alapösszegű ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos személy vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Az alapösszegű ápolási díj jelenleg bruttó 32 600 forint havonta.

Súlyosan fogyatékosnak az a személy minősül, akinek látóképessége teljesen hiányzik, illetve alig látó, hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek a hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, értelmi akadályozottsága – genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében – középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű. Ide tartozik továbbá, aki a személyiség egészét érintő fejlődési zavarban szenved, vagy mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

Emelt összegű ápolási díjra, azaz havi bruttó 48 900 forintra az a hozzátartozó jogosult, aki fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos hozzátartozóját gondozza, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

Kiemelt ápolási díjra pedig az jogosult, akinek van olyan hozzátartozója, családtagja, akinek az egészségi állapota az orvosszakmai bizottság állapotfelmérése alapján 1–30 százalék között van és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. Ennek összege havonta bruttó 58 680 forint.

Ugyanez a kiemelt ápolási díj jár azoknak is, akik olyan hozzátartozójuk gondozását, ápolását végzik, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

Idén júniusban összesen 17 236 fő részesült gyermekére tekintettel ápolási díjban, ami az összes ápolási díjra jogosult mindössze 34 százaléka. Közülük 7860-an alapösszegű ápolási díjat, 4479-en emelt összegűt, 4897-en pedig kiemelt összegű ápolási díjat kaptak.

A súlyos fogyatékosságából, tartós betegségéből adódóan önellátásra képtelen gyermekükről gondoskodóknak új ellátási formát alakítottak ki: a gyermekek otthongondozási díját (gyod).

A jogszabályok szerint a gyermekek otthongondozási díját a hozzátartozók a családtámogatási ellátásokkal (csed, gyed, gyes, gyet) egyidejűleg megkaphatják. A gyermekek otthongondozási díjában részesülő szülő azon gyermeke után lehet jogosult csedre, gyedre és gyesre, aki után nem jár neki a gyermekek otthongondozási díja. A gyet, azaz a három- vagy több gyermek gondozására, nevelésére kapott támogatás viszont a gyermekek otthongondozási díjával – korlátozás nélkül – együtt folyósítható.

A kormány a súlyos fogyatékosságából és tartós betegségéből fakadóan önellátásra képtelen gyermeküket otthonápoló szülőknek, illetve hozzátartozójukat otthonukban ápolók munkájának megbecsüléseként döntött az ápolási díj általános emeléséről. A támogatás bruttó százezer forintra nő, amelyből tíz százalék nyugdíjjárulékot vonnak le, a nettó összeg így kilencvenezer forint. A tízszázalékos járulékfizetési kötelezettségen túl azonban nem érvényesíthető rá sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó, sem egyéb járulék. A jogosultság független attól, hogy az önellátásra képtelen gyermek hány éves, a jogosultság alapja ugyanis a szülő–gyermek viszony, így a támogatás a 18. életév betöltése után is jár.

Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, akkor másfélszeres összegben kap ellátást, vagyis 150 ezer, illetve 135 ezer forintot.

A gyod a következő három évben folyamatosan emelkedik, 2022-re az akkori minimálbérnek megfelelő összeget kapják majd az érintettek. Azoknál a családoknál, ahol más, közeli hozzátartozót gondoznak, megmarad a jelenlegi három kategóriás ápolási díj, de ennek is emelkedik az összege. Január 1-jétől 15, a következő három évben pedig évente öt százalékkal, tehát összesen harminc százalékkal. Ez az emelés több mint 33 ezer családot érint majd.

Gyermeknevelési támogatás jár a nagycsaládosoknak

Jelenleg azok a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők, akik otthon maradnak gyermekeikkel, a legfiatalabb gyermek hároméves korától nyolcéves koráig gyermeknevelési támogatásban (gyetben) részesülnek, amelynek havi összege bruttó 28 500 forint. Az ellátás mellett a jogosult szülő legfeljebb heti harminc óra időtartamban folytathat keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha otthon dolgozik.

A gyetben 2018 októberében összesen 32 153 fő részesült. Az összes jogosult közül az édesanyák aránya a döntő többséget, 94 százalékot tesz ki, ugyanis 30 131 nő és 2022 férfi vette igénybe az ellátást.

Ha a GDP-be a láthatatlan munka is beleszámítana, akkor 25 százalékkal növekedne a bruttó hazai termék. A háztartáson belül vagy a közösségek javára végzett fizetetlen munkának is jelentős haszna van, ezekre is szeretne a kormány reflektálni.

 

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.