Ha olyanok nézegetik az itt közölt fényképeket, akik csak régebben jártak hazai autójavítóműhelyekben, bizonyára könnyen kijelentik, hogy óriási változások történtek a szakmában. Akik korábban is rendszeresen látogatták a szervizeket, de ma is gyakori vendégek ott, szintén nyugtáznak eredményeket, bár még nem tartunk itt, hogy mindent dicsérjenek. Nagy változás, hogy országszerte mind több a korszerűen épített szervizállomás és Budapesten is rendezettebbek, számos új műszerrel gazdagodtak a nagyobb javítóüzemek.

Ismerkedés a Révész utcai Moszkvics-szerviz műszereivel

Az Autófenntartó Ipari Tröszt céltudatos fejlesztési politikájának köszönhetően ma már nincsenek olyan kirívó különbségek az egyes típusok javítására specializált telepek nívója között, mint nemrégen mutatkoztak és a vevőszolgálati irodák hangneme szintén kedvezően formálódott. Igen előnyös az is, hogy szerelőink közül sokan jutottak el a különböző gyárakba, ott ismerkedtek az egyes típusok sajátosságaival, ott vettek részt tanfolyamokon.
Mások, a modern autóvizsgáló műszerek kezelésében tettek szert gyakorlatra, nem beszélve arról, hogy ezek az értékes készülékek – ha még nem is kellő számban és nem mindig a kívánság szerinti alkalmazásban – de a legnagyobb javítóüzemekben már megtalálhatók. Ezek a mutatós vizsgálóeszközök most kezdik bizonyítani, hogy valójában sokat érnek, sokat tudnak. Egyszerűsítik, gyorsítják, pontosabb teszik az autójavítás döntő fázisát, a hibamegállapítást. Nem tartjuk azonban szerencsés intézkedésnek, hogy egyelőre csak az autótulajdonos külön kívánságára, külön rendelésére végeznek ellenőrzést ezekkel a kombinált műszerekkel és az ilyen vizsgálatot, ha nem is drágán, de külön megfizettetik.

Az utóbbi években az ország sok területén egységes tervek alapján épültek a modern vevőszolgálati állomások. A KPM Autófenntartó Ipari Tröszt több mint húsz korszerű üzemében térnek most át új technológiákra és fokozatosan alkalmaznak vizsgáló műszereket. A mostani szervezési intézkedések során a Tatabányai Autószerviz áttért a személygépkocsik karbantartására, javítására

Véleményünk szerint a legnagyobb hasznot bármelyik modern eszköz akkor hozza a javítóüzemnek, ha annak segítségével rövidebb idő alatt, hibamentesen tudja elvégezni a vállalt munkát. A kocsi gazdája ugyanis nem a javítási technológiát rendeli meg. Ha mondjuk a túlzott benzinfogyasztás, a motor erős melegedése vagy éppen a fékek gyenge működése miatt viszi műhelybe a kocsit, végül is azt várja, hogy a javítás után a kifogások megszűnjenek. Az üzemnek is érdeke, hogy minél kevesebb keresgéléssel orvosolja a panaszolt bajokat, és ha így fogják fel a műszerek által nyújtott előnyöket, akkor a szokottnál több kocsit tudnak rendbehozni. Ugyanakkor megszűnhetnek a reklamációk, vagyis elevenebben, céljának megfelelően képes funkcionálni a modern építésű szervizállomás.
Vannak, és persze a jövőben is adódnak olyan esetek, amikor a kocsi gazdája kifejezetten csakis egy-egy hiteles műszerekkel végzett mérés eredményeire kíváncsi, de egyébként az ilyen fajta ellenőrzés a normál technológiai folyamatot, az úgynevezett revíziós munkát hivatott leginkább elősegíteni.

És mindjárt kapcsolódik ehhez egy másik kérdés, egy másik probléma, amely véleményünk szerint ma már az autójavítás alapját képezi. A való életből adjuk a figyelmeztető példát, bár tudjuk, nem mi vagyunk az elsők, akik ezt szóváteszik. Olyan esetet idézünk, amikor a műszeres vizsgálat jóformán pillanatok alatt csalhatatlanul feltárja a motor rendellenes működésének okát, ám hiába a felismerés, ha a javításhoz szükséges alkatrész nem található a raktárban. Ez a tünet nemcsak az autó tulajdonosát keseríti el, de árnyékot vet a munkamorálra is. A szerelők ugyanis ha gyakran torpannak meg alkatrészek hiánya miatt, hiábavalónak látják a szakmai igyekezetet.
Tény, hogy az ideális helyzet három feltétele ma adva van: jól képzett szakmunkások, megfelelő műhelycsarnokok és korszerű munkaeszközök. Műszerek jellemzik a Tröszthöz tartozó szervizállomások többségét. Ahhoz viszont, hogy e három adottsággal okosan lehessen gazdálkodni, kétségtelenül szükséges a zavartalan alkatrészellátás.
És tény az is, hogy mindaz kevés, ami ezen a téren máig történt és most, hogy nagyjából kiépültek a vevőszolgálati állomások, éppen ezek a hiányok váltak még szembetűnőbbé. Erre mutató gondjainkat egyébként jól ismerik a külföldi autógyárak megbízottai, képviselői is, akik ha hozzánk látogatnak, őszinte elismeréssel szólnak az újonnan épített, vagy modernizált javítóüzemekről, amelynek feladata, hogy éppen az általuk gyártott gépkocsik vevőit szolgálják. Természetesnek is tartják, hogy nélkülözhetetlenek a pótalkatrészek, de a helyzeten javító intézkedések – sem az országon belül, sem a határokon túl – nem bizonyulnak eléggé hatásosnak e problémák megoldására.

Az Autószerviz Vállalat budapesti, Révész utcai telepének két nagy csarnokát építették, illetve rendezték át a követelményeknek megfelelően. Moszkvics típusok revíziós, szerviz jellegű munkáit végzik és gondoskodás történt arról is, hogy ne hiányozzanak a modern ellenőrző berendezések (fékhatásmérő műszer és fényszóró-beállító)

Megoldották például, hogy a Moszkvics típusokat Budapesten végre már ne a túlzsúfolt Dévai utcai, hanem a gyorsan átépített Révész utcai üzem gondozza. Egy 408-as típus teljes szervize – samponos mosással, a gumiabroncsok, az akkumulátor, a hűtő stb. ellenőrzésével – 61 forintba kerül. A motor mindenre kiterjedő revíziós munkáiért 55 forintot, a szelepek csiszolásáért 163 forintot számlázhatnak. Kuplungállítás 19, teljes fékállítás 13-15, kerékdőlés, nyomtáv ellenőrzés, beállítás 53 forint az árjegyzék szerint. Egy-egy kerék kiegyensúlyozása is csak 13 forintos tételként szerepel, de közismert, hogy ilyen munkára sem ott, sem más szervizállomáson nem vállalkoznak. Nem azért, mintha hiányozna az értékes külföldi készülék. A berendezés sok helyen évek óta megvan, de a filléres súlyok hiányoznak és csak most látjuk biztosítva, hogy rövidesen megkapják az ólomsúlyos lemezkéket.
Ez is igazi vevőszolgálati tevékenységnek számít és az autósok hálásak lesznek érte. A példa egyben azt is szemlélteti, hogy nem elég a gép, a sokat tudó műszer, annak praktikus kihasználásáról ugyancsak gondoskodni kell.
Ilyen mondatok is kívánkoznak a nyilvánosság elé, amikor azt látjuk, hogy nagyobb lépések történtek és történnek, de az útban levő apróbb köveken még bukdácsolunk.

Jó intézkedés volt többek között az is, hogy az év eleje óta a Tatabányai Autószerviz már nem tehergépkocsikat, hanem személyautókat javíthat, gondozhat. Szívesen vállalnak ott mindenfajta típust és a félszázas létszámú üzem nemcsak a környékbeli, hanem a pesti autósok javítási gondjait is tudja enyhíteni. Mert ma még sokszor gond az is, hol vállalják el az autó javítását, melyik üzem vívott ki magának olyan nevet, hogy bizalommal legyenek a gépkocsitulajdonosok, akiknek nemegyszer családi vagyonát és nem csupán féltett közlekedési eszközét jelenti a Trabant, a Wartburg, a Škoda, Moszkvics vagy bármelyik másik márka.

Szilvásy-Nagy felvételei