A jelenlegi szabályozás szerint az autós felelőssége, hogy a kötelező meglétét a hatóságok kérésére igazolja. Probléma azonban minden évben adódik: aki a biztosítási kötvényben szereplő határidőt több mint 30 nappal átlépi, az biztosítás nélkül marad.  Ennek legsúlyosabb következményét nem is rendőri büntetés, hanem az okozott károkért viselt felelősség jelenti: egy súlyos személyi sérüléssel járó baleset okozása esetén akár egész életre szóló eladósodást is eredményezhet!

A biztosítók egy része ugyanakkor ma már hatvan napos díjhalasztást is felajánl az ügyfeleinek. Ezekben az esetekben a díj befizetése kevésbé sürgető, hiszen nem fenyeget a biztosítás megszűnésének veszélye. A jelenleg érvényben lévő rendelet értelmében azonban a közúti ellenőrzés során már január 31-én is kérhetik a biztosítás érvényességének igazolását. Ilyenkor pedig az igazolás hiánya önmagában szabálysértésnek minősül, függetlenül attól, hogy a gépjármű üzembentartója egyébként rendelkezik-e érvényes biztosítási fedezettel.

A biztosítás érvényességének igazolása közúti ellenőrzés során Az irányadó kormányrendelet szerint a biztosítási szerződés megkötését – a biztosítási kötvény vagy – a biztosító által kiállított igazolólap; a biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását pedig az adott díjfizetési időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló – készpénz-átutalási megbízás feladóvevénye (csekk), vagy – a biztosító által kiállított bizonylat tanúsítja.

A biztosítási ajánlat a halasztott díjfizetés által biztosított határidő lejártát követően önmagában nem alkalmas a biztosítási fedezet igazolására, emellett a díjfizetés igazolása is elengedhetetlen. Azt is fontos tudni, hogy ha az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítását nem készpénzátutalási megbízással, hanem például csoportos beszedéssel, vagy banki átutalással fizeti meg, a közúti ellenőrzés során a rendőr nem köteles elfogadni az erről szóló banki igazolást, mivel a jogszabály értelmében a biztosítási fedezet fenntartását ebben az esetben csak a biztosító által kiállított, a biztosítási díj megfizetését igazoló bizonylattal (díjfizetési igazolás) lehet igazolni.

Mi a teendő?

„Ha még nincsen a kezünkben a díjfizetésről szóló csekk vagy biztosítói igazolás, a legcélravezetőbb, ha ott járunk utána az elmaradt számlának, ahol a biztosításunkat megkötöttük.” – javasolja Cselovszki Zsolt, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) gépjármű-biztosítási szekciójának elnöke. „Ez általában az adott biztosító ügyfélszolgálata vagy a biztosítási alkuszunk.

Hatvan napos díjhalasztás híján péntekig gondoskodjunk az első díj befizetéséről! Ha pedig hatvan napos díjhalasztást kaptunk, arról vagy a biztosítási kötvényt, vagy a biztosító által kiállított igazolólapot szerezzük meg! Fontos, hogy ebben az esetben sem szabad megfeledkezni a további egy hónappal kitolt fizetési határidő szigorú betartásáról.”