A Szakszervezet üzeni…

Megszűnt az éjszakai kijárási tilalom. Korlátozás nélkül folyhat most már a termelőmunka és gépkocsijaink is éjjel-nappal szállíthatják az országutakon és a városokban az üzemek folyamatos termeléséhez és a lakosság ellátáshoz szükséges javakat.

Az éjszakai vezetés – köztudomású – jóval nagyobb óvatosságot, körültekintést, hozzáértést igényel, mint a nappali gépkocsivezetői szolgálat. Ezért különösen fontos, hogy gépkocsivezetőink sokkal felelősségteljesebben dolgozzanak. Fontos szóvá tenni ezt, hiszen 1957 első negyedének baleseti statisztikája megdöbbentő képet mutat. Közel 50 százalékkal nagyobb volt a balesetek száma ebben a három hónapban, mint az előző év hasonló időszakában. Számos esetben előfordult ittasság, az áldozat cserbenhagyása, gyermekgázolás.

Egyes gépkocsivezetők felelőtlen magatartása gátolja a forgalom zavartalan lebonyolítását, és veszélyezteti gépjárművezetőink becsületes munkával kivívott jó hírnevét. Szakszervezetünk éppen a becsületes és jól dolgozó gépkocsivezetők érdekében támogatja a közlekedésrendészeti hatóságok által a bűnösen hanyag és súlyos gondatlanságot elkövető gépkocsivezetők ellen tett szigorú intézkedéseket. Jogi csoportunk teljes jogvédelmet nyújt tagjainak az összeütközésekkel, balesetekkel kapcsolatos bűnvádi eljárások esetén, de megnehezíti ezt a munkát, ha súlyos ittassággal vagy más kötelességszegéssel van dolgunk.

Ezért a korlátozások feloldásával egyidejűleg felhívjuk gépkocsivezető szaktársaink figyelmét, különös óvatossággal vezessenek, lelkiismeretesen tartsák be a közlekedési szabályokat, hogy minél jobban elősegítsék a forgalom és a szállítás feladatainak megoldását és felelősségteljes munkájukkal jogos megelégedést és elismerést vívjanak ki.

Lusztig Imre
a Gépjárművezetők, Szállítási és Közlekedési Dolgozók Szabad Szakszervezete Autóközlekedési Szakmai Elnökségének elnöke

Törökországban drákói intézkedéseket hoztak a részeg gépjárművezetők megbüntetésére. Kocsijukkal elviszik őket a várostól 25 km távolságra, s onnan gyalog kénytelenek visszatérni a városba. Mire hazaérnek – ki is józanodnak.

Magyar autóbusz jár Tirana, Albánia fővárosának utcáin Magyar autóbusz jár Tirana, Albánia fővárosának utcáin

Napi egymillió forint a kár hazánkban a fémek rozsdásodása, oxidációja miatt! Ennek megelőzése, csökkentése céljából, s e területen a műszaki fejlesztés elősegítésére az Általános Géptervező Iroda „Felületvédelmi Szaktanácsadó Szolgálat”-ot létesített, amely az egyetemek, kutatóintézetek és az ipar legkiválóbb szakembereit mozgósítja erre a célra. A Szolgálat, amely XIV., Angol u. 6-8. sz. alatt működik (telefon 296-437), felvilágosítást nyújt a rozsdásodás elleni védekezés s az ezzel kapcsolatos eljárások kérdéseiben.

A moszkvai főútvonalakon naponta többször tisztítókocsik haladnak végig. Ezek tulajdonképpen „Autólux” néven ismert, gépkocsira szerelt porszívók. A tengelyek között henger alakú kefe forog, ez a kocsi alá söpri a port és hulladékot, ami onnan felszívódik a kocsi tartályába. A ragyogóan tisztává vált úttestet naponta néhányszor meg is locsolják, a nálunk is ismert rendszerű öntözőautókkal, amelyek elöl működő locsolóberendezését a gépkocsivezető szabályozhatja.

Az uljanovszki autógyárban készült ez a főleg élelmiszer szállításra alkalmas típus, amely az UAZ-450 jelzést kapta. Tervezésénél felhasználták a GAZ-69 néhány szerkezetét és alvázrészletét. A karosszéria teljesen fémből készült Az uljanovszki autógyárban készült ez a főleg élelmiszer szállításra alkalmas típus, amely az UAZ-450 jelzést kapta. Tervezésénél felhasználták a GAZ-69 néhány szerkezetét és alvázrészletét. A karosszéria teljesen fémből készült

Közlekedési Film névvel alakult meg a Közlekedési Dokumentációs Vállalat keretében az egyes közlekedési ágaknál eddig működött filmcsoportokból egyesített intézmény. Feladata, hogy a balesetelhárítás érdekében annyira fontos propaganda- és oktatófilmek mind szakmailag, mind művészileg kifogástalanok legyenek. Első szakmai bemutatóján az „Amíg nem késő…”, „Nyitott szemmel…”, „Fele se tréfa” és „Veszélyes időszak” című kisfilmeket vetítette le. A szakértőkből álló közönség egyöntetűen megállapította, hogy mindegyik film tanulságos és művészi eszközökkel szolgálja célját.

Ügyességvizsgálat krumplival

Manapság utcáinkon nemcsak a még szinte meg sem száradt festékű rendszámtáblák árulják el az új autóst, hanem a gyakran megfigyelhető bizonytalan kormánymozdulatok, a járda szélét sokáig súroló kerekek is tanúskodnak a még kevés rutinnal rendelkező vezetőről. Természetesen majd belejönnek ők is, de a gyakorlási idő megrövidítésére ajánlunk egy jól bevált módszert.

Forgalommentes területeken semmi akadálya egy kis ügyességi versenynek. Néhány szem táplálkozásra már nem alkalmas burgonyából kirakhatunk egy kanyargós útvonalat és próbáljuk meg szép lassan úgy vezetni autónkat, hogy annak első kereke – hol a jobboldali, hol a bal – keresztülmenjen a krumpliszemeken.

Ha egy csinos hölgy fogja kirakni az útjelzőket, s egyben figyeli az eredményt, biztosan kevés hibát fogunk ejteni. És ha mégis hibázunk, akkor sem veszi el a betétlapot.

Miről írnak olvasóink?

Jelvény az autón – a kiválóaknak

Tudomásom szerint még 1951 óta érvényben van a határozat, amely szerint aki baleset nélkül 200 000 vagy 300 000 km-t vezet, az különböző jutalmakat, jelvényeket kap. Helyes intézkedés volt. Jó lenne változatlanul érvényben tartani, mert nálunk is többen vagyunk gépkocsivezetők, akik ennek feltételeit teljesítettük.

Deutsch Jenő gkv., Révfülöp

Intézkedés: A munkaverseny- és az élüzem-feltételekről szóló 1009/1954 sz. MT és SZOT rendelet a Minisztertanács 1956. decemberében hatályon kívül helyezte. Ezt azok az idők érthetően szükségessé tették. De a dolgozó emberek egyre-másra jelentkeznek minden szakmából azzal az igénnyel, hogy lehetőséget kellene adni az egymás közötti vetélkedésre és arra is, hogy a kiválóak elismerésben részesüljenek.

A „Vezess Baleset Nélkül” mozgalomban ez már nemsokára meg is történhet. A KPM Autófelügyelet még 1956. szeptember 24-én 10/84/1956. sz. alatt átírt minden főhatósághoz, hogy plakett és jelvény adományozását akarja bevezetni azoknak a gépkocsivezetőknek, akik a VBN mozgalom feltételeinek megfeleltek és egyébként is példamutató magatartást tanúsítanak. A fél év elteltével, januárra tervezett gyakorlati kivitelre nem kerülhetett sor. Most felfrissítik a mozgalmat és az Autófelügyelet az AM útján is felkéri a minisztériumokat és egyéb főhatóságokat, hogy a félévi teljesítmények alapján a központi gépkocsielőadók útján július közepéig tegyenek javaslatot a jutalmazandó gépkocsivezetőkre. Az itt bemutatott plakettot a gépkocsira lehet felszerelni, kicsinyített mását pedig a jutalmazott a gomblyukában viselheti. A gépkocsi átadása, illetve leadása esetén a plakettot az új kocsira is fel lehet tenni. Fel lehet szerelni a kocsira ott is, ahol váltó gépkocsivezetők dolgoznak, és azt valamelyikük jutalomképpen megkapta.

Ezt a megoldást azonban nem tartjuk elegendőnek. Itt az idő, hogy a Szakszervezet is foglalkozzék a dologgal. Ne a vállalatok „felterjesztéséhez” igazodjék a jutalomosztás, hanem előírt szintekhez, amelyeknek teljesítése automatikusan hozza magával a jutalmazást. Legyenek fokozatok is, amelyek különböző díszítésű plakettok adományozását tennék lehetővé.

És vonják be az Autóklubot is. Százával, sőt lassan-lassan ezrével kerülnek a volán mellé magánszemélyek, akik saját autójukkal, vagy családtagjuk kocsijával okoznak karambolt – vagy vezetnek baleset nélkül. Tegyük őket is érdekeltté a szabályos közlekedésben, viselhessék ők is büszkén a kitüntető jelvényt a kocsin és a gomblyukban!

Csendet a pesti utcán!

Szeretném a közlekedés csendjéről folyt régi vitát felújítani. Az egyik kívánság az, hogy tiltsák el Budapest területén a kürtölést, a másik pedig, hogy tiltsák ki a fővárosból a nagy lármát okozó traktorokat. Én is azzal járok, és látom, hogy az emberek a pokolba kívánnak bennünket. Hasznosabb is lenne a traktorokat a mezőgazdaságban felhasználni.

„Egy vontatóvezető”

Intézkedés: A rendőrség már 1956-ban tárgyalt arról, hogy kitiltaná Budapest belső területéről a vontatókat. Az események miatt persze egy ideig nem lehetett erről beszélni. De most, hogy már új teherautók tudják pótolni az eltűnt, vagy tönkrement kocsikat, ismét szóba került a kérdés. Értesülésünk szerint erre még ebben az évben sor kerül.

Lehet készülni a kirándulásra…

Az AM-nek talán még egy cikke sem érintett oly közvetlenül, mint a motorkerékpár-utánfutókról adott ismertető. Hiszen például az én 125-ös Csepelem oldalkocsira alkalmatlan, milyen jó lenne tehát utánfutót hozzákapcsolni a sátornak, élelemnek. De úgy tudom, ezt eddig a rendőrség nem engedélyezte. Intézze el a szerkesztőség, hogy ne gördítsenek akadályt az ilyen utánfutók forgalomba helyezése elé, hiszen például külföldiek közlekedtek vele Magyarországon is.

Bleszkán István, III. ker. 80. u. 22530.

Intézkedés: A rendőrség a közeljövőben foglalkozik a kérdéssel. (Reméljük, hogy ez a „közeljövő” elég hamar lesz ahhoz, hogy a kirándulási idényben már hivatalos rendelet oszlathatja el a kétségeket!)

Kívánság – teljesítés

Az AM március 1-i számában olvastam az Országos Műszaki Könyvtár nyitvatartási időpontjait. Miért nincs nyitva szombaton is? A szombat délutánok általában szabadok, sőt nagyon sok helyen már egyáltalán nem dolgoznak szombaton. Sok ember tehát akkor érne rá legjobban, hogy foglalkozzék szakmai elméleti problémákkal.

Hidasi László, II. Buday László u. 5/c

Intézkedés: A szombati zárvatartás fűtési okokból történt. De március 18-tól már 10-14 óráig tart nyitva a Könyvtár szombaton. S most megnyugtattak bennünket, hogy május 1-től egész nap – legalább 20 óráig – lehet igénybe venni a könyvtárat.

Legyen KRESZ-könyv!

Mi az oka annak, hogy KRESZ-könyvet sem Fejér, sem Veszprém megyében, sem Budapesten nem lehet vásárolni? Ezrek akarnak vizsgázni gépjárművezetésből, sőt – amint az AM-ben olvastam – az általános iskolában is kötelező lesz a közlekedésrendészet tanítása.

Bodrog Kornél oktatótiszt, Székesfehérvári 68. sz. AKÖV

Intézkedés: Felhívtuk a Műszaki Könyvkiadó figyelmét a panaszra. Ígéretet kaptunk, hogy mielőbb tervbe veszik az újabb kiadást. Addig is azonban már a közeli napokban az üzletekbe kerül a „Közlekedés rendje” c. könyv 7. kiadása, ami tudvalevően a gépjárművezető-képzés tankönyve és – kérdés-felelet formájában – jó összefoglalása a szabályoknak.