Sáriné Simkó Ágnes, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium főosztályvezetője azt is elmondta, hogy a tervek szerint nem szükséges majd a zálogszerződést közokiratba foglalni, így tehát olcsóbb is lesz az ügylet. A felek magánokiratban rögzíthetik a zálogjogi nyilvántartásba vételhez elengedhetetlen adatokat, a gépjármű típusát, az alvázszámot, a rendszámot, a motorszámot. Ennél többet nem fog megkövetelni a közjegyzői regisztráció. A módosított szabályozás – a visszaélések kivédése érdekében – egyúttal lehetővé tenné, hogy a közjegyzői kamara honlapján bárki személyének azonosítása nélkül, ingyenesen tájékozódhassék arról, hogy az őt érdeklő gépjárművet terheli-e zálogjog vagy sem.
A főosztályvezető asszony hangsúlyozta: azzal, hogy nem készül külön közjegyzői okirat, nem csorbulnak a hitelezői garanciák – nem változik meg például felszámolás esetén a kielégítési sorrend. Ugyanis az adatok ugyanúgy bekerülnek a nyilvántartásba, mint most.
A jogszabály-módosítást két éve kezdeményezte – a kockázatcsökkentés érdekében – a Magyar Lízingszövetség. A finanszírozott gépjármű ugyanis csak jelzálogjog-alapítással szolgálhatna biztosítékul az adós elleni felszámolás vagy végrehajtás esetén. A szabályozás azonban nincs összhangban a gépjárműpiaci gyakorlattal, ahol a vevő nem a hitelezővel, hanem a kereskedővel áll kapcsolatban – utalt a problémára Lévai Gábor főtitkár. A közokiratért meg kellene jelennie a közjegyző előtt a vevőnek és a finanszírozónak; ez jelentős többletköltség és adminisztratív teher, így nem működik. Igaz, a közjegyzők sem győznék a sok ügyet. Kellő hitelezői biztosíték nélkül pedig jelentős a kockázat: a végrehajtói lefoglalások miatt csak tavaly például 5 milliárd forint veszteség érte emiatt a szövetség tagjait.
Az egyszerűsítéssel a jelenlegi – a kocsi árától függő – több tízezer forintos közokiratdíj helyett csak a regisztrálást kell majd megfizetnie az érintettnek. A módosítás későbbi kiterjesztésével pedig ugyancsak jelentős költségeket spórolhatnak meg a zálogkötelezettek – mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke. Más kérdés természetesen, ha a hitelező ragaszkodik ahhoz, hogy legyen külön egy végrehajtható okirat is, amelynek díját egyébként átvállalhatja. A jelenlegi zálogjogi nyilvántartás szükséges továbbfejlesztéséről a kamara gondoskodik, és fedezi az ezzel kapcsolatos kiadásokat.
Az új szabályozás 2009 januárjában lépne hatályba. A gépkocsihitel a zálogjogi regisztráció egyszerűsítésének első lépése lesz. Az új Ptk. tervezett hatálybalépésétől, 2010 januárjától ugyanis ugyanezek a szabályok vonatkoznának valamennyi ingóvagyon zálogjogára.