Hányadik helyen végzett Talmácsi Gábor a 2007-es világbajnoki pontversenyben?

1, első

2, második

3, harmadik

 

Küldje el az MGP kódszót, a helyes válasz sorszámát, továbbá nevét és pontos címét SMS-ben a

06 91 331 300-as

emelt díjas szára! (Az SMS díja bruttó 90 FT)

Példa: MGP 2 Kis Ferenc, 2600 Vác, Arany J. u. 10.
Vagy küldje vissza a játékszelvényt (Autó-Motor 2008. 15. szám) postacímünkre:
1535 Budapest, Pf.: 970. A borítékra írja rá: MotoGP

A megfejtés beküldési határideje: 2008. augusztus 6.

„MotoGP!”
hivatalos játékszabály

 
1. A Játék szervezője
A „MotoGP” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11., mint a Játékban résztvevő Autó-Motor magazin kiadója (a továbbiakban: “Szervező”).

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező és az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint akik a munkájuk során, folyamatosan, különösebb erőfeszítés nélkül hozzájuthatnak a játékban résztvevő műsormagazinok egyes lapszámaihoz, így a Szervező és a nyomda munkatársai, lap előfizetéses és árus terjesztésében dolgozók, hírlapkézbesítők, hírlapárusok és mindezek Ptk. 685. § (b) bekezdés szerinti hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
2008. július 23. – 2008. augusztus 6.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás
A Szervező 2008. július 23. és 2008. augusztus 6. között, megjelenteti a Játék hirdetését, az általa kiadott, a játékban résztvevő Autó-Motor magazinban az alábbi ütemezés szerint:
  Autó-Motor 15. sz.

A lap olvasói egyenlő eséllyel pályáznak a nyereményekre.
Az olvasó emeltdíjas sms-ben küldheti el az Autó-Motor c. lapban közzétett pályázatra adott helyes válaszát. Az sms díja: bruttó 90,- Ft/sms.
Az SMS küldésekor először meg kell adni a szolgáltatás kódszavát, ezt követően a helyes válasz sorszámát, valamint az sms-t küldő nevét, címét.
Pl.: MGP 1 Minta Ferenc 1919 Ete, Fő út 1.
A szolgáltatás kódszava: MGP
Az sms-ek végső beküldési határideje:
Augusztus 6. éjfélig

4.2. Nyeremények:

• A szabályos pályázatot beküldők között a játék végén összesen 1 db Talmácsi karóra valamint 6 x 2 db jegy – a 2008. évi brnói MotoGP futamra – kerül kisorsolásra.

4.4. Sorsolás:

Sorsolási időpontok:
Augusztus 7.

Minden alkalommal 9.00 órakor, nyilvánosan, közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén (1122 Budapest, Városmajor u. 11.).

A Játék során egy-egy pályázó korlátlan számú sms-t küldhet. A sorsoláson összesen 7 tartaléknyertes kerül kihúzásra, akik szabálytalan pályázat kihúzása esetén a húzás sorrendjében lépnek elő nyertesekké. A nyerteseket postán értesítjük, és névsorukat az érintett lapokban közöljük.

5. Információ a Játékról
5.1. A résztvevők az Játékkal kapcsolatos további információért hívhatják a 488-5588-as telefonszámot, hétfőtől-péntekig 10.00 és 16.00 óra között, a hívás díja: normál tarifa. A hívások költsége a hívó felet terheli.
5.2. A hivatalos játékszabály elérhető a www.automotor.hu internetes portálon.

6. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja a nyereményhez tartozó adóterhek megfizetését. A hivatalos játékszabály 4.2. pontjában feltüntetett nyereményösszegek az adóterhekkel csökkentett teljes egészében a nyertes rendelkezésére álló összeget jelentik.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A nyertesek nevét és lakóhelyét (helység és irányítószám) a Szervező a részvétel során a sorsolást követően az érintett lapokban közli.

7.2. A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel (amely legalább 1 sms elküldését jelenti) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait a Szervező és az Axel Springer kiadói érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer- Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Petőfi Lap-és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft.) felhasználják.
 Az adatok kezelője az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. székhely:1122 Budapest, Városmajor u. 11.

a. a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.
Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából és helyébe a 4. pont szerinti tartaléknyertes lép.

b. amennyiben a nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselője jogosult.

7.3. Az adatok feldolgozását az Axel Springer cégcsoport (1122 Budapest, Városmajor u. 11) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről! Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük erről levélben értesítsen minket a következő címen: Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. Marketing Osztály, 1122 Budapest, Városmajor u. 11.
7.4. A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.
7.5. A Szervezők csak a promóciós feltételeknek megfelelő résztvevőket értesítik.
7.6. A postai kézbesítés hiányosságaiért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.
7.7. Az ajándék átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervezők felelősséget nem vállalnak.