Az értékesítés nettó árbevételéből származó kiemelkedően magas, 88 977 millió svéd koronás eredmény elsősorban a leszállított járművek számának illetve azok magas piaci árainak köszönhető. Az svéd vállalat üzemi eredménye 3 %-kal emelkedett, így elérte a 12 512 millió svéd koronát a vizsgált időszakban. A növekedés mögötti legfontosabb tényezők között lehet megemlíteni a járművek és szervizszolgáltatások árának növekedését, ugyanakkor kedvezőtlenül hatott az eredményre a leszállított járművek mennyiségének csökkenése, a használt járművek alacsonyabb nyereségtartalma és a növekvő alapanyagárak.
2008-as év elején a brazíliai gyárak átálltak a P, G és R széria gyártására, így a Scania globális termékskálája kiteljesedett. Az európai tengely- és sebességváltó-gyártás átszervezése is teljesen befejeződött, amelynek eredményeképpen 300 millió svéd koronás megtakarítást ér el a vállalat. Mindezek mellett a költségek visszafogása érdekében csak a legfontosabb beruházások valósulnak meg, a kevésbé fontosakat elhalasztja a svéd cégcsoport. 

Nehéz-tehergépjárművek

A 2008-as év második felében kialakult válság a Scania piacait sem hagyta érintetlenül: a lecsökkent kereslet miatt a svéd gyártó is visszafogta termelését, hogy így próbálja meg raktárkészleteit a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni. Jelen helyzetben a leszállított járművek száma jobban tükrözi az aktuális piaci helyzetet, mint a frissen felvett rendelésállomány. A leszállított járművek száma 2008-ban 3 %-kal, 66 516 db-ra csökkent az egy évvel ezelőtti 68 654 db-hoz képest. Kiemelkedően magas visszaesés mutatkozik, ha csak a negyedik negyedévet vizsgáljuk, ebben az időszakban ugyanis a csökkenés mértéke eléri a 20 %-ot összehasonlítva az előző év azonos időszakának eredményével.

A rendelésállomány 2008 folyamán elérte a 44 843 db járművet, amely 49%-os csökkenést jelent a 2007-es 85 939 mennyiséghez képest.
A nehéz-tehergépjárművek értékesítésének nettó árbevétele 55 566 millió svéd koronára emelkedett, amely 6 %-os növekedést jelent a 2007-es 52 599 svéd koronás eredményhez viszonyítva.

Buszok

A leszállított járművek száma 7 277 darabra emelkedett az elmúlt év folyamán, amely 53 db-os bővülést jelent. Ugyanakkor a rendelésállomány, hasonlóan a nehéz-tehergépjárművekhez, csökkenést mutat, a 2007-es 8 154 db helyett csak 7 191 db buszra futott be rendelés, amely 12 %-os csökkenésnek felel meg.
Ugyanakkor növekvő érdeklődés mutatkozik a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak megfelelő járművek iránt, mint például az EGR technológiát alkalmazó buszok, amelyek mind az Euro5, mind az EEV normákat teljesítik. Ilyen városi buszokból például Szingapúr 400 db-ot rendelt.

Szerviz

A Scania szervizszolgáltatásai iránti igény 2008-ban is változatlanul magas maradt. Számszerűsítve az eredményeket, a bevételek 8 %-kal emelkedtek és így elérték a 16 393 millió svéd koronát, amely nagyrészt a megemelt szervizáraknak köszönhető. Az eredményekben két ellentétes hatás mutatkozik meg: egyrészt a fuvarfeladatok iránti igény csökkenésének következtében a szervizszolgáltatások kereslete is negatív tendenciát mutatott, amit azonban másik oldalról kiegyenlített a növekvő Scania populációból származó többletkereslet.