A pályázók köre azon önkormányzatokra korlátozódik, amelyek területén elsőrendű vagy másodrendű főút halad át, miután az ott lakók, illetve az áthaladók veszélyeztetettsége ezeken a legmagasabb. A közlekedési tárca a pozitívan elbírált beadványban szereplő közlekedési műtárgy, berendezés bekerülési költségének 90 százalékát fedezi, a fennmaradó 10 százalékot a pályázónak kell felmutatni. A keretösszeg 500 millió forint, ebből a tervek szerint 40-45 projekt valósulhat meg.

A szakminisztérium és a közlekedés biztonságosságáért küzdő különböző szervezetek – élükön a megalakulásának 15. évfordulóját idén ünneplő ORFK–OBB-vel – célja mindenekelőtt a gyalogosforgalom könnyítése, a gyalogosok kiszolgáltatott helyzetének mérséklése. A megálmodott forgalombiztonsági létesítményeknek természetesen teljesíteniük kell az útügyi műszaki előírásokat, azt azonban már a helyi érdekek és lehetőségek szabják meg, hogy középszigettel és sávelhúzással rendelkező gyalogátkelőhely, nyomógombos jelzőlámpás zebra, vagy éppen a település belépési pontján lassító kapuzat épül, esetleg sebességkijelző készülék telepítésére kerül sor. Noha a pályázaton civilek nem vehetnek részt, lakóhelyük problémáinak megoldását közvetetten igenis nagymértékben előmozdíthatják. Tisztelt járművezetők vagy éppen gyalogosok, ha úgy gondolják, hogy érdemben hozzá tudnak járulni ötlettel, esetleg önkéntes munkával egy adott útszakasz biztonságának javításához, saját életkörülményeik jobbításához, ne habozzanak felkeresni önkormányzatuk illetékes osztályát, személyét, s jelezzék szándékaikat!

A GKM ”Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra” című akcióterv részleteiről a www.gkm.hu weboldalon lehet tájékozódni. Idő még van, de nem árt azonnal cselekedni. A pályaművek beadási határideje 2007. október 31., az elbírálásuk pedig legkésőbb november 26-ig zárul le, az indulók legkorábban ezen a napon tudják meg az eredményt.