Hirdetés – Az EU közúti hálózatában megvalósuló áruszállítás évről évre növekedést mutat. Egy, a tagállamok szintjén nemrégiben végzett Eurostat-felmérés szerint a 2015 és 2018 között eltelt időszakban az európai szállítmányozók és megrendelők között szállított áru mennyisége 43%-os növekedést ért el. Ugyanakkor a felmérés rávilágít arra is, hogy Európa összes árufuvarozási műveletének több mint felét közép- és kelet-európai fuvarozók teljesítették.

Súlyos szankciók az illegális árufuvarozás ellen az EU-ban

Az európai közösség közúti úthálózatán folytatott szállítmányozási tevékenységre jól kidolgozott szabályok vonatkoznak. A hatályos jogszabályok megszegése súlyos szankciókkal járhat. Néhány példa azokra a szankciókra, amelyeket a tehergépjármű-vezetők által leggyakrabban tranzitált országokban alkalmaznak:

Árufuvarozásra vonatkozó szankciók Németországban

A nemzetközi árufuvarozásra vonatkozó német jogszabályok szerint a szabálysértőkre igen súlyos szankciók várnak. Az első kihágásért rendszerint 1000 eurós pénzbírság jár. A német közúti közlekedési törvényben (GuKC) megállapított további szankciókat a törvény 19. cikke 7. bekezdésével összefüggésben értelmezett 19. cikk 2. bekezdése tartalmazza.

Árufuvarozásra vonatkozó szankciók Franciaországban

A francia állam jogszabályai sem megengedőbbek, a bírság mértéke akár a 15.000 eurót is elérheti. A járművet a bírság teljes összegének kifizetéséig lefoglalhatják. Ismétlődő szabálysértés esetén akár Franciaország területére szóló ideiglenes belépési tilalmat is elrendelhetnek.

Árufuvarozásra vonatkozó szankciók Spanyolországban.

Németországhoz hasonlóan, a Spanyolországban kiszabott szankciók mind a fuvarozóra, mind a fuvaroztatóra érvényesek. A fuvarozó esetében a bírságok mértéke akár a 4000 eurót is elérheti, míg a fuvaroztatók akár 2000 eurós bírságra is számíthatnak.

Forrás: wikipedia.org

Az európai árufuvarozás törvényi keretei

A közösségi közúti árufuvarozást az Európai Parlament által 2009. október 21-én elfogadott 1072/200 / EK rendelet szabályozza. A rendelet egyértelmű keretbe foglalja a közösségi térség tagállamaiban hatályos, közúti árufuvarozásra vonatkozó közös szabályokat

Az egyetemesen érvényes jogszabály további, tagállamonként változó, az adott országban hatályos további, nemzeti jogszabályokkal bővülhet. Ezért hát a közösségi térségben tevékenykedő árufuvarozóknak és szállítmányozóknak kétfajta szabályozásra kell tekintettel lenniük: az Európai Parlament által kiadott közös, illetve a tranzitállamokban érvényes sajátos jogszabályokra.

A hatályos európai jogszabályok szerint az EU térségében csak azok az akkreditált szállítmányozók végezhetnek árufuvarozási tevékenységet, akik közösségi árufuvarozói engedéllyel rendelkeznek.

Az európai árufuvarozáshoz szükséges dokumentumok

Az Európai Unió tagállamaiban közúti szabálysértések esetén alkalmazott szankciók elkerülése végett a járművezetőknek a következő dokumentumokkal kell rendelkezniük:

  • Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződés (CMR) – erre akkor van szükség, ha a be- és kirakodás két különböző tagállamban történik;
  • Önálló menetlevél minden egyes áruszállítási művelethez;
  • Számla;
  • Packing list (csomagjegyzék).

Fontos, hogy az egyes dokumentumok a kötelező mellékleteket is tartalmazzák, melyekben fel kell tüntetni a rakomány adatait és az árufuvarozás során használt gépjármű rendszámát.