A BELÜGYMINISZTER a közúti közlekedés biztonsága érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül az Autóközlekedési Tanintézettől Dániel Mihály igazgatóhelyettes és dr. Árvai Ernő osztályvezető, az Autóközlekedési Tudományos Kutatóintézettől Berecz Tibor főmérnök, az Autóközlekedési Tröszttől dr. Dömény István főosztályvezető, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumból Márfai Tibor főmérnök és Mészáros Árpád főmérnök részére a „Közbiztonsági Érem” aranyfokozata kitüntetést adományozta.

GYŐRÖTT az ország egyik legkorszerűbb autós forgalmi-műszaki telepét átadták rendeltetésének. A 60 millió forintos beruházás 50 százalékát a Volán Tröszt Győrben működő 19-es számú vállalata fedezte. A 6,5 hektárnyi telep 2560 négyzetméter alapterületű nagycsarnokában 17 kocsit javíthatnak egyszerre. A dolgozók kényelmét 600 személyes öltöző, mosdó, ebédlő szolgálja, s a telephez 80 személyes tanműhely is tartozik.

AZ M1-ES AUTÓÚT Tatabányával párhuzamos, hét kilométer hosszú szakaszát felújítva, új aszfaltburkolattal megerősítve átadták a forgalomnak.

Új Áfor üzemanyagtöltő állomás nyílt Pestlőrincen, a Lakatos úti lakótelepen. A minden nap 6-tól 21 óráig nyitva tartó kútnál benzint, szuperbenzint, keveréket, gázolajat és háztartási tüzelőolajat szolgálnak ki (Juhász Andor felvétele) Új Áfor üzemanyagtöltő állomás nyílt Pestlőrincen, a Lakatos úti lakótelepen. A minden nap 6-tól 21 óráig nyitva tartó kútnál benzint, szuperbenzint, keveréket, gázolajat és háztartási tüzelőolajat szolgálnak ki (Juhász Andor felvétele)

ARANYJELVÉNYEKET és díszokleveleket adtak át a nemzetközi közúti fuvarozásban kiváló teljesítményt elért magyar gépkocsivezetőknek. Az IRU – a Nemzetközi Közúti Fuvarozók Egyesülete – elnöksége által alapított kitüntetés elnyerésének feltétele: 500 ezer kilométeres teljesítmény és 10 éves balesetmentes, példamutató közlekedés a nemzetközi utakon. A 32 tagország több ezer pályázója közül 207 gépkocsivezető, közülük 18 magyar – mindannyian a Hugarocamionnál dolgoznak – bizonyult érdemesnek az IRU kitüntetésére.

AMSZTERDAMBAN a csúcsforgalmi időben a közforgalmú közlekedési eszközök átlagos utazási sebessége 8 km/óra, a magánkocsiké 10 km/óra, a kerékpároké 12 km/óra. Érthető, hogy miért a kerékpár a hollandok különösen kedvelt közlekedési eszköze!

GARÁZSOK ÉPÍTÉSÉRE SERKENTI a városi tanács és a Mezőszöv a győri autósokat. A városban már három, 250 autó befogadására alkalmas garázsszövetkezet van. A garázsokat szerelőaknával, villanyvilágítással és vízvezetékkel látták el. Egy-egy épület 10-12 garázsból áll; területét a városi tanács nem építési telekként kezeli és így 30 százalékkal olcsóbban adja. Egy garázs mindössze 11 ezer forintjába kerül tulajdonosának. A közeli években újabb garázsszövetkezetek alakulnak a városban. A távolabbi jövőben pedig egy több szintes, 300 autó befogadására alkalmas garázst kívánnak emelni Győrött az M1-es és a 14-es út mentén. Miskolcon is összefogtak az autósok ilyen igényük biztosítása érdekében: több száz, már nyilvántartott igény alapján garázsszövetkezetek alakítását tervezik. Már megkezdték a tárgyalásokat a telkek kijelölésére és a jogi és egyéb kérdések tisztázására.

125 KRESZ AKADÉMIA kezdi vagy már kezdte meg működését Pest megyében, kétszer annyi, mint tavaly. A TIT rendezésében egy-egy akadémián 7 előadást tartanak, többek között a közlekedési szabályokról, műszaki és elsősegélynyújtási ismeretekből. A rendezvények végén vetélkedőn vesznek részt a hallgatók. Az előadássorozatok többségét termelőszövetkezetekben tartják.

BUDAPEST UTÁN vidéken először Pécsett szervezték meg a használt autók szövetkezeti adásvételét. A helyi Autó- és Motorjavító Szövetkezet – szakemberekből álló bizottság által meghatározott áron – megvásárolja a felkínált kocsikat, majd átvizsgálja azokat, s kijavítja a műszaki hibákat. Ezenkívül előny a vásárlóknak: ha a használt gépkocsit közülettől vásárolják, a vételár 50 százalékára OTP-hitelt kaphatnak 15 hónapos visszafizetési határidővel.

Ez a fotó a Soroksári úti felüljárón december 6-án bekövetkezett tömeges összecsúszás egyik részletét mutatja. Összesen 12 autó ütközött össze az első fagyos reggelen néhány perc különbséggel csupán azért, mert sokan nem vették figyelembe, hogy ilyenkor t Ez a fotó a Soroksári úti felüljárón december 6-án bekövetkezett tömeges összecsúszás egyik részletét mutatja. Összesen 12 autó ütközött össze az első fagyos reggelen néhány perc különbséggel csupán azért, mert sokan nem vették figyelembe, hogy ilyenkor t

NEM TITKOLJA a japán autóipar azt a szándékát, hogy a világ autógyártásában elért második helyét tovább szilárdítsa és evégett hat millió autót állítson elő. Ebből a Toyota 1,75 millió és a Nissan (Datsun) 1,6 millió autóval részesedik. A többi cég: a Mitsubishi. a Toyo Kogyo és a Honda sorrendben 530, 500-500 ezer kocsit kíván gyártani. A Toyota azt is reméli, hogy a következő öt évben maga mögött hagyja az USA-ba irányuló exportban a Volkswagent, s az Egyesült Államok legnagyobb kisautószállítója lesz.

DUISBURG – amely az NSZK városai közül elsőnek kezdte meg 1955-ben kereszteződés nélküli városi autóút építését – jelenleg 11,1 km ilyen úttal rendelkezik amely – 22 hídra építve – nagyban tehermentesíti a belvárost az átmenő forgalomtól.

Tallózás a világsajtóból

Dr. Günter John, a Német Demokratikus Köztársaság gazdaság-kutató intézetének főmunkatársa leszögezte. hogy az NDK autópálya hálózatának hosszát 1975-ig a jelenlegi 1400 kilométerről 1900 kilométerre szándékoznak növelni. A tervek szerint a 15 ezer kilométer hosszúságú vasúthálózat fő útvonalait eddig az időpontig ki kell építeni, illetve korszerűsíteni, 3600 kilométer hosszúságú mellékútvonalat pedig meg kell szüntetni. (Kraftfahrzeugtechnik)

A Szovjetunió termelőszövetkezetei és állami gazdaságai ma körülbelül egymillió kétszázezer teherautóval rendelkeznek. Az állásidő csökkentése érdekében az állami szervek segítségével az Oroszországi Szövetségi Szocialista Köztársaságban áttértek a teherautópark központi karbantartására és javítására. Többszáz nagyméretű javítóműhelyt szereltek fel és láttak el speciális berendezésekkel, de gondoskodtak az új műszaki szolgáltató bázis megfelelő szakképzettségű munkaerőiről is. A 646 vidéki autójavító állomásból álló szolgáltató hálózatot viszonylag gyorsan sikerült létrehozni. A javítóműhelyeket évi 200, 400 vagy 600 teherautó ellátására tervezték. A környező gazdaságokkal kötött szerződések hibamentes közlekedést garantálnak az előre meghatározott időben végzendő javítások közötti időszakban. A gyakorlat hamarosan igazolta a központosított műszaki szolgáltató rendszer létjogosultságát: 14-18 százalékkal kevesebb volt a műszaki hibákból eredő állásidő és 15-20 százalékkal csökkentek az autópark fenntartási költségei. (APN)

Nemcsak hó, jeges út és esőzés okozhat kellemetlenségeket és veszélyeztetheti a gépkocsivezetőket, hanem a ,,titkos”, az egyes ember számára nem tudatos időjárási veszélyek is. Saarbrücken térségében a rendőrség félév óta kíséri figyelemmel, hogy az ingerlő időjárási viszonyok egyáltalában kihatással vannak-e, és ha igen, milyen kihatással a közúti balesetek gyakoriságára. Azt már megfigyelték, hogy az ún. ingerlő időjárásnál (gyors hőmérsékletváltozás, légnyomássüllyedés, a 1evegő aránylag magas páratartalma stb.) a balesetek száma jelentős mértékben megnövekedett. A saarbrückeni közlekedésrendészet vezetője rámutatott arra, hogy még nem állnak rendelkezésre pontos arányszámok, a kiértékelés befejeztével nyert pontos számadatokat sem tekinti majd tízparancsolatnak. A vizsgálattal elsősorban azt akarja bebizonyítani, hogy az ingerlő időjárási viszonyoknál azoknak a baleseteknek a száma növekszik, amelyeknél „maga az ember mondja fel a szolgálatot”. A rendőrségi szakértő fokozott ellenőrzéssel és a rádióállomások autórádióadásaiban leközölt figyelmeztetésekkel, tanácsokkal akarja felvenni a harcot a jövőben az „ellenséges” időjárással szemben. A biotrópikus tényezőket figyelembe vevő időjárásjelentéseket ma még csak néhány erre a célra kiválasztott klinikának juttatják el, ahol bizonyos betegek gyógykezelését teszik ettől függővé. Hasonló előrejelzések és óvások azonban a gépkocsivezetők számára is éppen ilyen fontosak lehetnek – állapította meg a saarbrückeni rendőrségi tanácsos. (DaD)

Ezúttal nem kéréssel: köszönettel fordulok az Autó-Motorhoz. Bizonyára emlékeznek még arra, hogy a múlt év november 6-i (21-es) számukban helyet adtak fotóimnak és a hozzájuk fűzött kis írásomnak. A Somogy megyei Lábod-Kadarkút-Nagybajom irányába vezető, igen forgalmas úttalálkozást ábrázolták ezek a képek azzal a külön megjegyzéssel, hogy ez a hely azért különösen balesetveszélyes, mert a Lábod felől a Szabás-Nagybajom irányába vezető mellékútra letérni szándékozók a kilátást teljesen elzáró domboldaltól, magas növényzettől egyáltalán nem láthatják, hogy a főútvonal másik ágán – amelyet pedig letérésükkor keresztezniök kell – jön-e jármű. Nos, ezúttal azt hiszem sok-sok száz autós-motoros társam nevében is örömmel és köszönettel jelezhetem, hogy amit eddig a különböző fórumokon szóban és írásban hiába szorgalmaztunk, végül is lapjukban fényképpel is illusztrált panasz kapcsán sikerült elintézni. Az Autó-Motor szóban forgó számának a megjelenése után nem sokkal ugyanis az illetékes hatóságok gyors reagálására buldózerekkel vonultak fel erre a helyre, hogy lenyessék, elegyengessék a kritikus pontban biztonságos tájékozódást zavaró nem is kis domboldalt. Íme, ez is bizonyíték arra, hogy a sajtó erejével és az olvasók jogos panaszával, észrevételeivel szemben néha a szó szoros értelemben vév is lehet „hegyeket mozgatni!” Önöknek – és az útépítőknek is – még egyszer köszönjük!
Rozina Zoltán, vezető tanító, Szabás

Ez a felvétel – mint bizonyára sokan felismerik – a Madách téren készült. Pontosabban a Madách téri jellegzetes járműosztályozókat, forgalmi sávokat szemlélteti, amelyek a geometriai egyenestől helyenként bizony igen eltérő vonalvezetése gyakorta okoz gondot a különböző irányokat követő gépjárművezetőknek. De valójában most nem is ez a lényeges. Talán ez a tér – éppen a szóban forgó járműosztályozóival – a legillusztráltabb színtere egyes gépjárművezetők (sajnos, ma még a többség) erőszakosan önző közlekedési moráljának. Szinte percenként lehetünk tanúi annak, hogy a szó szoros értelmében véve százakat szállító 5-ös vagy 9-es viszonylatú autóbusz a szélső nyomban kijelölt megállójából – ahová az utasok le- és felszállása érdekében nem öncélúan kényszerül – képtelen az ő további haladásának elengedhetetlenül szükséges sávjáéba bekapcsolódni, mert a már ott haladók, érkezők „jogos előnyük” biztos tudatában nem engedik. Az ilyen önző előnyhajhászók többnyire persze csak egyedül utaznak, és általában egyáltalán nem gondolnak arra, hogy a százakat (és ugyancsak valamilyen célhoz siető) embertársaikat szállító autóbusznak, mint tömegközlekedési eszköznek a vezetője nem öncélúan szeretne a megállójából kiindulva újra „áttörni” a másik két sávon, hogy bekerülhessen a saját és szigorúan kötött viszonylatának megfelelő forgalmi nyomba… Szóval, egy-egy vezető udvarias gesztusát szeretnénk szorgalmazni tulajdonképpen nem a buszsofőr, hanem az általa irányított járműben utazó száz embertársunk javára. És persze, nemcsak a Madách tér körzetében, hanem ahol a józan megfontolás úgy diktálja, a fővárosunkban még sokhelyütt – például az Alagút Lánchíd felőli bejáratánál is.
Tibolya Jenő, Budapest

Mielőtt ezt az igazán elmarasztaló fotót elkészítettük volna a Bajcsy-Zsilinszky úton csúcsforgalmi időben „másodikként” rakodó CH-85-80 rendszámú autóról, udvariasan felkértük a kocsi gazdáját: ne akadályozza a forgalmat, tolasson vissza a Volga és a Škoda között a képen is szembetűnően bőséges beállást biztosító parkolónyomba. De a derék ostyasütő mester – úgy tűnt – illetéktelen beavatkozásnak minősíthette az igazán szerény kérést, mert szóra se méltatott bennünket. Kimért komótossággal rakosgatta dobozait az út közepén hosszú percekig veszteglő autójának csomagtartójába. És közben, a Bajcsy-Zsilinszky út Deák tér felé vezető forgalma – mint látható a csuklós autóbuszokkal együtt – ezen a szakaszon egy sávba és így egészen a sínekre húzódni kényszerült. Talán nem tettük volna szóvá a dolgot csupán ennek az egy esetnek a kapcsán. De találkoztunk a mi ismerősünkkel ugyanilyen komótosan másodikként rakosgatva a főváros más utcáiban is. Így hát mégiscsak kópia készült az archívumunkba már lerakott, szinte elfelejtett „dokumentumfilmről”, mert a közlekedési morál témájába vág az ilyen igazán önző rakosgatás is…
Kocsis István, Budapest

Májer Lajos alsónyéki (Templom u. 1.) olvasónk küldte el hozzánk a 6-os út bonyhádi elágazásánál készített fotót azzal a megjegyzéssel, hogy: „ez a kép önmagáért beszél!” Nos, igaza van. Ugyanis szembetűnően éppen a tájékoztató tábla akadályozza a másik útról balra kanyarodók kilátását, tájékozódását. Méghozzá nagyon balesetveszélyesen. Ez a kép tehát valóban önmagáért beszél – és talán mond is majd valamit azoknak, akik tehetnek és akiknek tenniük is kell valamit, hogy ez a biztonságos körültekintést zavaró tábla jobb helyre kerüljön.