„A békéért elsősorban a termelés frontján kell helytállni” – mondotta a kongresszusi pártértekezleten Hidas István elvtárs, a Budapesti Pártbizottság titkára. A harc, amelyet az imperialisták vérgőzös szándékainak meghiúsítására a jó szándékú emberek százmillió folytatnak, a magyar dolgozók számára ma elsősorban országunk építésének, megerősítésének feladatát jelenti. A a Párt Kongresszusának tiszteletére megindult munkaversenyről szóló jelentések azt bizonyítják: az autószakma dolgozói is megértették e hatalmas feladat jelentőségét. Az Ikarus karosszériagyárban is mindenkit magávalragadó lelkesedéssel készülnek február 24. nagy napjára. Itt különösen szükség volt arra, hogy a verseny a dolgozók minden rétegét mozgósítsa. Azzal a vállalással indultak ugyanis harcba a Párt „Kongresszusi zászlajának” elnyeréséért, hogy a Kongresszus napján új típus sorozatgyártását kezdik meg.

Műszaki vezetők és sztahanovista szakmunkások közösen dolgoznak az „Ikarus 30” mintadarabjain
Műszaki vezetők és sztahanovista szakmunkások közösen dolgoznak az „Ikarus 30” mintadarabjain

Új, magyar önhordó-karosszériájú autóbuszok indulnak tehát útjukra február 24-én, hogy először a márciusban megnyíló genfi kiállításon tegyenek tanúságot a szocialista magyar ipar fejlettségéről. A gyártás-szervezés élén Kiss József, a lemezműhely főnöke jár, aki e munkájáért éppen ezekben a napokban kapta meg a sztahanovista oklevelet. Kiss elvtársnak komoly része van abban, hogy a szakmunkáshiányt újításokkal, ésszerű munkabeosztással, átképzősök beállítására alkalmas, új szerszámok szerkesztésével le lehetett küzdeni. S ez volt az új típusra való áttérés egyik döntő feltétele…
– Az új konstrukció legfontosabb eredménye – világosít fel bennünket Kiss elvtárs, – hogy a kovácsolt vasból készült váz helyett lemezből préselt merevítőket alkalmazunk s ezzel jelentékeny értékű nyersanyagot, munkaidőt takarítunk meg. Nagy előny számunkra az is, hogy termelésünk ezentúl nem függ idegen üzem kapacitásától; – az alvázat ugyanis eddig más gyár állította elő. Az „Ikarus 30” könnyebb minden eddigi gyártmányunknál, s így üzeménél jelentős benzin- és gumimegtakarítás érhető el. Szerkezetének szilárdsága folytán a legnehezebb terepeken is nagyszerűen megállja helyét.

extra4

Az új sorozatgyártás nehéz feladatai

Az új, minden tekintetben korszerű jármű sorozatgyártásához széleskörű szervezési feladatokat kellett megoldani, ami csak a fizikai és értelmiségi dolgozók legszorosabb együttműködésével vezethetett sikerre. Szakmunkások és művezetők vállvetve dolgoznak – főleg munkaidő után – az első mintadarabok elkészítésén. Mindnyájukat a kongresszusi zászló elnyerésének láza lelkesíti!
Itt látjuk Weimper József sztahanovista lemezlakatost, a nagyszerű munkamódszerátadót, aki két részdarab munkájának befejezését az előirányzatnál két nappal hamarabb vállalta s a sorozatgyártás megindulására két húzószerszámot készít el. A „felszerszámolásnál” általában az volt az irányadó, hogy új készülékek szerkesztésével lehetővé tegyék, hogy a részeire bontott munkálatokat átképzősök is elvégezhessék. Teljesen új szerszámokat szerkesztett Rekeczki Péter élmunkás-lakatos is, a sztahanovista jelvény birtokosa, aki már korábban ablak- és szélvédőkeretek tökéletesítésével minimumra csökkentette az autóbuszok üvegtörését. Zsohár Sándor, a Fővárosi Tanács tagja a hűtőrácsdísz préselésére készít szerszámot, hogy a Kongresszus napjától kezdve ezt a munkát se kelljen feltétlenül szakmunkásra bízni.

Zsohár Sándor tanácstag, Kiss József sztahanovista művezető és Rekeczki Péter élmunkás az új típus sorozatgyártásának megindulásához új szerszámok készítését vállalták
Zsohár Sándor tanácstag, Kiss József sztahanovista művezető és Rekeczki Péter élmunkás az új típus sorozatgyártásának megindulásához új szerszámok készítését vállalták

Pártunk útmutatásának megfelelően a Kongresszusi felajánlások során elsősorban olyan újítások, ésszerűsítések születtek, amelyek révén nyersanyag-megtakarítások érhetők el. A díszléceket például tömör alumínium helyett hengerelt alumíniumlemezekből készítik, az eddiginél jobb minőségben – kocsinként 800 Ft megtakarítással. A domború részeket kézimunka helyett géppel húzzák s ezt – a minőségi emelkedés mellett – majdnem ötödrészannyi idő alatt átképzősök is elvégezhetik. Bordázott lemezek alkalmazásával megszüntetik a lemezek zörgését s a merevítéssel teljesen kiküszöbölik a hullámokat.
A kongresszusi program teljesítése – amelynek során az egész kollektíva az üzem új profiljának kialakítását vállalta – természetesen nem történik zökkenő nélkül. S itt ismét a fiatalok hátramaradásáról kell megemlékeznünk, akik legutóbbi cikkünk óta sem javították meg jelentősen munkájukat. Lázár Gábor, az új DISz-titkár, súlyos örökséget vett át: az ifik nemtörődöttségét, szervezetlenségét erős kézzel s a meggyőzés minden eszközével kell felszámolni. Alapvető feltétel lenne például, hogy a DISz vezetősége külön is nyilvánítsa a DISz-tagok vállalásait…

Bírálattal, fejlődéssel a nehézségek leküzdéséért

A verseny nyilvánosságát még jobban ki kell szélesíteni. Külön táblákon jelezzék a Párt s az egyes tömegszervezetek tagjainak élenjáró eredményeit. S már most tudatosítsák, hogy ezek az eredmények csak kiindulópontjai újabb, nagyobb teljesítményeknek, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ikarus kollektívája valóraváltsa a Pártnak tett ígéretét és az Ötéves Terv ráeső részét két héttel előbb befejezhesse.
A dolgozók munkáját előrelendíti, hogy sok helyen kellően alkalmazzák a bírálat és önbírálat kommunista módszerét. Így például a 4-es műhely falitáblán figyelmeztette a fülkeajtókat készítő „Vécsei-csoportot”, hogy lemaradásukkal veszélyeztetik a Csepelautó-karosszériák programmjának teljesítését.
– Az építő bírálat – mondotta Vécsei Rafael csoportvezető – megvilágította előttünk, hogy minden dolgozó munkája szükséges hazánk megerősítéséhez. Láttuk, hogy a mi rossz munkánk, szervezetlenségünk az üzem egész termelését majdnem megakasztotta. Azonnal neki is láttunk a hibák kijavításának s január 31-re már behoztuk a késedelmet. A Kongresszusra pedig már 5 %-os túlteljesítést is vállalhattunk.

A 4-es műhely „üzenetét” elsőnek Vécsei Rafael csoportvezető olvassa
A 4-es műhely „üzenetét” elsőnek Vécsei Rafael csoportvezető olvassa

Szűk keresztmetszet mutatkozik az üzemben a szerszámok területén. Szalai bácsi, az excenterprésműhely vezetője, például sokkal pontosabban tudná ellátni munkával a testvérműhelyeket, ha a szerszámműhely idejében gondoskodna a csereszerszámokról.
Ezen a téren is nagy jelentőségű változást hozott a kongresszusi verseny – éspedig a Magyar Távirati Iroda munkatársai kongresszusi felajánlásának eredményeképpen. Ugyanis Tokár Péter, volt esztergályos, aki jelenleg az MTI nehézipari rovatának vezetője, Szovjetunióbeli tapasztalataira támaszkodva, tanulmányozta Kuznyecov, az „Ordzsonkidze”-traktorgyár mérnökének szerszámtakarékossági módszerét, amellyel a múlt évben csak az Autó- és Traktoripari Minisztériumhoz tartozó üzemekben sok millió rubel és sok száz tonna szerszámacélt takarítottak meg. Megismertette ezt munkatársaival, akik kongresszusi felajánlásukban vállalták, hogy tudásukat továbbadják a magyar dolgozóknak, és segítik az egyes üzemekben a Kuznyecov-brigádok megszervezését.
Az autósüzemek közül elsőnek az Ikarust keresték fel és kezdeményezésükre éppen ottlátünk alkalmával alakult meg a „Szerszámtakarékossági csúcsbrigád”. Így került Szalai bácsi egy brigádba nemcsak a műszaki vezetőkkel, hanem a szerszámműhely vezetőivel s a szerszámbeszerzőkkel is és elérhette, hogy Csorba elvtárs, a szerszámműhelyből, ígéretet tett a Kuznyecov-módszer elsajátítására, amelynek segítségével a présszerszámok felújítását már nem május 31-re, hanem – kongresszusi felajánlásként – március 31-re vállalhatta.
Ez a felajánlás is gyorsítani fogja az „Ikarus 30” sorozatgyártásának kifejlesztését.

A Vécsei-csoport önbírálattal fogadta az építő kritikát s a Kongresszus napjára tervének túlteljesítését vállalta
A Vécsei-csoport önbírálattal fogadta az építő kritikát s a Kongresszus napjára tervének túlteljesítését vállalta

Az „Ikarus 30” műszaki adatai:

Az új autóbuszba a Csepel Autógyár négyhengeres Diesel-motorja kerül beépítésre, melyet az „Autó” múltévi műjus 1-i számaiban részletesen ismertettünk. A kocsiszekrény váza préselt acélidomokból készül, elektromos hegesztéssel. Ez a korszerű építésmód különlegesen alacsony önsúly mellett a legjobb helykihasználást engedi meg. Az egész vázszerkezet – kívülről és belülről – könnyűfémlemezek borítják. A hűtőmaszk könnyen levehető, a szánkóra szerelt motor, a váltóművel, s a hűtővel együtt, előre kihúzható, s ily módon a motor egy munkaóra alatt ki- vagy beépíthető. A 4 mm vastag Ninoleummal, vagy gumival borított acéllemez-padló az önhordó felépítménynek egyik szerkezeti eleme.
A kocsiszekrény jobboldalán két, befelé nyíló, sűrített levegővel működő, kétszárnyú ajtó van, amelyek nyitását-zárását a vezető végzi. A könnyűfémkeretbe ágyazott ablakok gumitömítésekkel rendelkeznek. Mindkét oldalon 2-2 ablak eltolható. A vezetőülés mellett harmadik ajtót építettek, leereszthető ablakkal. Valamennyi ablak és az osztott, V alakú szélvédőüveg biztonsági üvegből készül.
A kocsi belsőrészét a városi forgalom számára 22 ülő- és 18 állóhelyre méretezték, a helyközi forgalomban pedig 32 ülőhellyel látják el. A tetőzeten 500 kg csomag helyezhető el. A hajlított acélcsővázas, valódi bőrhuzattal borított ülések és háttámlák laticel-gumival béleltek. A kocsi belsejébe épített motor levehető könnyűfém-fedővel bír, amely a hő és a motor zöreje ellen tökéletesen szigetelt.
A friss levegő bebocsátására a kocsi homlokfalán, a szélvédőüveg felett, ráccsal ellátott nyílás szolgál. A légáram a kocsi belsejében könnyen szabályozható. Az elhasznált levegő a hátsó-oldalsó tetőburkolat állítható szellőzőnyílásain távozik. Kívánatra meleglevegő-fűtés is beszerelhető.
Elektromos berendezés: 2 fényszóró, bilux- és parkvilágítással, 2 ködlámpa, a tetőn elöl-hátul szélességjelzők. A belső világításról 8, két áramkörre kapcsolt világítótest gondoskodik. Ablaktörlő, kürt- és irányjelző berendezések. A szerelékfalon sebességmérő, km-órával, lég- és olajnyomásmérő, valamint ampermérő található.
A felépítmény külső részét, a kívánságnak megfelelően, két színben, nitrozománccal fényezik és polírozzák. Könnyűfém-díszlécek, elöl és hátul osztott lökhárítók. A padlózat alatt helyetfoglaló pótkerékhez hátulról lehet hozzáférni.
A kocsi különlegesen hatékony, legkorszerűbb, levegővel működtetett, hidraulikus fékekkel van ellátva.

extra7

Autó-Motor ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legérdekesebb hírekért és a lappal kapcsolatos friss infókért!