1. A Játék szervezője
A „25 autó a szabadságra” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11., mint a Játékban résztvevő Auto Bild Magyarország magazin kiadója, a továbbiakban: “Szervező”).

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező és az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint akik a munkájuk során, folyamatosan, különösebb erőfeszítés nélkül hozzájuthatnak a játékban résztvevő műsormagazinok egyes lapszámaihoz, így a Szervező és a nyomda munkatársai, lap előfizetéses és árus terjesztésében dolgozók, hírlapkézbesítők, hírlapárusok és mindezek Ptk. 685. § (b) bekezdés szerinti hozzátartozói.
A Játékban való részvételnek nem feltétele a magyar szabályozás szerint érvényes „B” kategóriás jogosítvány megléte, azonban a nyeremény átvételével egyidejűen kizárólag ezen dokumentummal rendelkező személy jogosult az autó vezetésére.

3. A Játék időtartama
A Játék 2009. május 28-án kezdődik és 2009. június 23-ig tart.

4. A Játék menete
4.1. Játékleírás
A Szervező 2009. május 28-án, megjelenteti a Játék hirdetését, az általa kiadott, promócióban résztvevő Auto Bild Magyarország magazinban az alábbi ütemezés szerint:

A hirdetésen egy nyereményszelvény jelenik meg. A lap olvasói egyenlő eséllyel pályáznak a nyereményekre, egy kupon visszaküldésével lehet pályázni. Egy játékos korlátlan számú nyereményszelvényt visszaküldhet. A pályázatokat lezárt borítékban kell beküldeni a Szervező címére:

„25 autó szabadságra”
1535 Bp., Pf. 970

A nyereményszelvények végső beküldési határideje: 2009. június 23.

4.2. Nyeremények:
A szabályos pályázatot beküldők között a játék végén kisorsolunk: ·

25 darab 10 napos Chevrolet autóhasználatot ( 5 héten át heti 5 autó)

Az alábbi 10 napos időszakokra lehet pályázni:
1. 2009. július 3- július 13.
2. 2009. július 10- július 20.
3. 2009. július 17- július 27.
4. 2009. július 24- augusztus
3. 5. 2009. július 31- augusztus 10.

A tesztidőszakok cseréjére a pályázat beküldése után nincs lehetőség.

4.3. Sorsolás:
Nyilvános sorsolás 2009. június 25-én,9 órakor, közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén (1122 Budapest, Városmajor u. 11.).
A Játék során egy-egy pályázó korlátlan számú pályázatot küldhet be. A sorsoláson összesen 25 nyertes és 10 tartaléknyertes kerül kihúzásra, akik szabálytalan pályázat kihúzása esetén a húzás sorrendjében lépnek elő nyertesekké. A nyerteseket telefonon, vagy postán értesítjük, és névsorukat az Auto Bild Magyarországban közöljük.

5. Információ a Játékról
5.1. A résztvevők az Játékkal kapcsolatos további információért hívhatják a 488-5588-as telefonszámot, hétfőtől-péntekig 10.00 és 16.00 óra között, a hívás díja: normál tarifa. A hívások költsége a hívó felet terheli.
5.2. A hivatalos játékszabály, a www.automotor.hu/25auto weboldalon.

6. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja a nyereményekhez tartozó adóterhek megfizetését.

7. Vegyes rendelkezések
7.1.1. A Játékban való részvétellel a nyertesek vállalják a játék Szervezője által rendelkezésre bocsátott tesztlap kitöltését, az autóhasználat során fényképek készítését és egyben hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyertes által kitöltött tesztlapot és az autóhasználat során készült fotókat a Kiadó érdekeltségébe tartozó honlapokon, valamint az érintett lapokban közzétegye. A játékos egyben elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy a tesztlapért és az általa készített fotókért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel feltételeinek teljesítéseként bocsátotta a Szervező rendelkezésére.
7.1.2. A kisorsolt nyertesek az autó átvételekor és az autóhasználatot megelőzően kötelesek az esetlegesen felmerülő károk tekintetében felelősségvállalási nyilatkozatot aláírni a használatba adó Chevrolet Southeast Europe Kft-vel, ennek elmaradása a nyeremény azonnali elvesztését vonja maga után.
7.2. A nyertesek nevét, lakóhelyét (helység és irányítószám) és a beküldött fotókat a Szervező az érintett lapokban és honlapokon közli.
A játékosok a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím) az érdekeltségébe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.
7.2.1. a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.
A résztvevő nyertessége esetére kötelezi magát, hogy neve és fotója közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvétel egy időben megadja a Szervező részére.
7.3. A résztvevő a jelen Játékban való részvételükkel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait a Szervező és az Axel Springer magyarországi kiadói érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Petőfi Lap-és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft.) valamint a Chevrolet Southeast Europe Kft. marketing, PR és üzletszerzési célokra, valamint jelen Játék dokumentálására felhasználják.
Az adatok kezelője a Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.)
a. a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából és helyébe a 4. pont szerinti tartaléknyertes lép.
b. amennyiben a nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselője jogosult.
7.4. Az adatok feldolgozását az Axel Springer cégcsoport (1122 Budapest, Városmajor u. 11) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről! Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük erről levélben vagy online értesítsen minket a következő címen: Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. Marketing Osztály, 1122 Budapest, Városmajor u. 11. vagy az adatkezelo@axelspringer.hu e-mail címen.
7.5. A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.