Jövő héttől már fizetni kell a regisztrációs adót. A használt autókkal kereskedők hiába nyújtottak be a parlamenthez, illetve a Pénzügyminisztériumhoz petíciót, nincs halasztás, február elsején életbe lép az új adónemről szóló törvény. Nem kell különösebb változásokra felkészülniük az autóimportőröknek, gyakorlatilag az eddigiekhez hasonló procedúrákkal intézhetik el a kocsik magyarországi forgalomba helyezését. A feladatok egységes végrehajtása érdekében – az uniós csatlakozásig terjedő időszakra – utasítást adott ki a VPOP. A dokumentum leszögezi: „forgalomba helyezés alatt a személygépkocsi belföldön első ízben történő nyilvántartásba vételét és a forgalmi engedélybe történő bejegyzését kell érteni”.

A vámkezelést – csakúgy, mint mostanáig – az úgynevezett egységes vámáru-nyilatkozat (ev) benyújtásával lehet kezdeményezni. Nem változik a korábbiakhoz képest az sem, hogy csak a közlekedési felügyeletnél elvégzett műszaki vizsgálat után lehet a jármű forgalomba helyezését kérni.

Lényeges tudni, hogy a törvény értelmében a regisztrációs adót az adó alanyának (a közvetlen értékesítést végző kereskedőnek) adóelőleg formájában kell megfizetnie. A vezérképviselők adott esetben átvállalhatják részben vagy egészben az összeg megfizetését az értékesítést végző kereskedőtől. (Értesüléseink szerint a generálimportőrök többnyire vállalják majd az adó megfizetését.) A VPOP-utasítás megfogalmazása szerint adófizetési kötelezettség az import vagy a beszerzés napján keletkezik. Ebből adódóan, ha a járművet az érintett nem importálja, hanem belföldön szerzi be, például gyári vezérképviselettől, az adóelőleg-fizetési kötelezettség a megvásárlás napján keletkezik. A regisztrációs adó – előleg formájában történő – megfizetését az ev záradékában igazolja a vámhivatal.

Ha magánszemély hozza be a gépkocsit, halasztást kaphat az adó megfizetésére, ez a forgalmi engedély kiadását megelőző napon jár le. De a halasztás lejár azon a napon is, amelyen a végleges forgalomba helyezést kezdeményezni kellett volna. Ezt a behozatalt követő 30. napon belül kell megtenni.

Külön kitér a dokumentum azokra az esetekre, amikor a gépkocsi vámkezelése 2004. február elseje előtt megtörtént, a forgalomba helyezés viszont még várat magára. Ebben az esetben az adóalany jogosult arra, hogy a már befizetett forgalmi adót áfabevallásában adókötelezettség-csökkentő tételként elszámolja. Ugyanakkor be kell fizetni a regisztrációs adóelőleget a VPOP regisztrációs adóbevételi számlájára (10032000-01037399). A jogszabály mentesíti a regisztrációs adó megfizetése alól azt a nem áfakörös természetes személyt, aki február 1-je előtt a fogyasztási adót megfizette, de csak ezt követően helyezteti – saját tulajdonaként – az autót forgalomba.