A  négynapos autópálya matrica ugyanis sok esetben nem használható fel négy napig.  Ha például az adott nap 23. órájában vásárolják  a matricát és kezdik meg annak használatát, úgy már csak az azt követő három napon használhatják azt fel, azaz a négy nap valójában nem négyszer huszonnégy órát jelöl, mint az elvárható és logikus lenne.

A FEOSZ szerint komoly problémát okoz, hogy az autópályát használók nincsenek tisztában a négy napos időtartam fenti jelentésével. Jóhiszeműen a vásárlástól számított négyszer huszonnégy órán belül próbálják felhasználni a megvásárolt matricát, és mindössze a pótdíj kiszabásánál szembesülnek azzal, hogy a négy nap valójában nem kilencvenhat órát jelent. Ilyen esetekben a gazdálkodó szervezet nem teszi lehetővé méltányosságból a büntetés csökkentését, elengedését. Ráadásul, ha a fogyasztó tizenöt napon belül nem tesz eleget pótdíjfizetési kötelezettségének, akkor a korábbi pótdíj ötszörösének megfelelő összeget kénytelen befizetni.

A FEOSZ ezért indítványozta, hogy a minisztérium a négy napos matrica meghatározásánál a használattól kezdődően négyszer huszonnégy óra kitétellel éljen. Amennyiben ez nem valósítható meg, a matricán megfelelő írásos tájékoztatással lássák el a fogyasztókat. Mindemellett javasolta a 15 napos határidő legalább 30 napra történő emelését, amely több lehetőséget biztosítana a fogyasztóknak pótdíjuk befizetésére. Indítványozta  a pótdíj határidőn túli megfizetése esetén az ötszörös díj csökkentését, mely súlyos méltánytalanságot szüntethetne meg.