A mindenfajta útfelületen megvalósított lehető legkedvezőbb vonóerő megvalósítása mellett az agilis menettulajdonságok, a dinamika és a menetstabilitás áll előtérben. Az xDrive ezzel az innovatív megoldással ideálisan egyesíti a BMW modellek hajtásrendszereinek jól ismert dinamikáját az összkerékhajtás vontató előnyeivel.


xDrive már az új 3-as BMW számára is

A BMW X3 és X5 SAV-modelljeit (Sports Activity Vehicle), valamint 5-ös sorozatát követően immár az új 3-as is kínálhatja az xDrive hajtás biztosította előnyöket. Ezzel első ízben jelenik meg intelligens összkerékhajtási rendszer e kedvező adottságokkal a középkategóriában is. Az xDrive a 3-as és az 5-ös sorozat számára kínált megoldásai elvi

felépítésükben megegyeznek az X3 és X5 modellekben alkalmazottakkal. Hardver- és szoftveroldalról is egyaránt a limuzin és kombi modellek specifikus igényeihez igazították őket. Az optimális integráció érdekében például az osztómű lánchajtását homlok-fogaskerekes áttétellel helyettesítették.

 

 

xDrive: Gyorsabb a kipörgésnél

A korábbi BMW összkerékhajtásnak az első és a hátsó tengely között kialakított állandó nyomatékelosztásával szemben az xDrive esetében az elektronikus szabályzású, lamellás tengelykapcsoló villámgyorsan, fokozatmentesen és teljes mértékben variálhatóan osztja el a hajtónyomatékot az első és a hátsó tengely között, mégpedig mindenfajta menethelyzetben. A rendszer azonnal felismeri, ha szükségessé válik a pillanatnyi nyomatékeloszlás megváltoztatása, és rendkívül rövid időn belül reagál, rendszerint még az egyes kerekek esetleges kipörgését megelőzően. Ennek megfelelően mindegyik keréken pontosan a lehető leghatékonyabb előrehaladáshoz szükséges vonóerő jelenhet meg. Az eredmény pedig a biztonság és a menetstabilitás, illetve a mozgékonyság és a vonóerő-átadási képesség terén elért jól érzékelhető fejlődés, különösen a kanyarokkal sűrűn tarkított útszakaszokon. A dinamikus kanyarvételek során az xDrive minden időpillanatban optimális mértékű hajtónyomatékot küld az egyes tengelyekre, így mérsékelve jelentősen az alul- és túlkormányozottságot. Normál egyenesfutás során viszont az xDrive a BMW modelljeire jellemző hátsókerék-hajtású karakter megőrzése érdekében 40:60 arányban osztja el a hajtónyomatékot az első és a hátsó tengely között.

Intelligencia: Összkerékhajtás, ha valóban szükséges

Az xDrive intelligenciájának köszönhetően a vezető mindig akkor élvezheti a négy hajtott kerék kínálta előnyöket, ha valóban szüksége van rá. A BMW összkerékhajtása szakít a hagyományos rendszerek hátrányos tulajdonságaival, így az xDrive modellek a mindennapok során hasonlóképpen agilis és dinamikus viselkedésűek, mint a hátsókerék-hajtású BMW-k. Ezzel új mércét képviselnek az összkerékhajtásúak kategóriájában. Az xDrive műúton jól érzékelhető fejlődést képvisel a korábbi összkerékhajtási rendszerekkel szemben az agilis menettulajdonságok, a vezetés kínálta élvezet és mindemellett a biztonság terén. A DSC futómű-szabályzó rendszer ennek megfelelően csupán jóval később avatkozhat közbe. Az xDrive ugyanakkor laza talajon vagy síkos útfelületen jobb előrehaladási képességeket biztosít, mivel egy kerék kipörgése és ezzel a vonóerő megszűnésének veszélye esetén a motor nyomatéka azonnal a megfelelő tapadással rendelkező kerekeken jelenik meg.

Elektronikus szabályzású, lamellás tengelykapcsoló

Az xDrive szíve az osztóműben működő, elektronikus szabályzású, lamellás tengelykapcsoló, amely ezredmásodpercek alatt szabályozza a nyomatékelosztást. Segítségével szélsőséges esetekben az első és a hátsó tengely teljes mértékben leválasztható egymásról vagy éppen mereven össze is köthető. Ez a merev kapcsolat funkcióját tekintve a hagyományos összkerékhajtási rendszerek 100 százalékosan zárt hosszanti differenciálművének felel meg. A keresztirányú differenciálzár funkcióját – vagyis az egy tengely kerekei közötti kényszerűen egyenlő mértékű nyomatékelosztást – a DSC elektronikus szabályzású fékezési bevatkozásokkal valósítja meg: a vonóerő-átadására nem képes, kipörgő kereket lefékezi. Ennek következtében az adott tengely differenciálműve automatikusan nagyobb nyomatékot irányít a másik oldali kerékre.

Összeköttetésben a DSC-vel a proaktív reakciók érdekében

Az xDrive képességeinek egy részét a DSC futómű-szabályzó rendszerrel kialakított közvetlen összeköttetésnek köszönheti. Az xDrive így a korábbi összkerékhajtási rendszerekkel szemben már proaktív működésre is képes! Miközben ugyanis a hagyományos megoldások csak a kerekek kipörgésére reagálnak, az xDrive a menetadatok kiértékelésével már előre felismeri az olyan menethelyzeteket is, amelyek során az összkerékhajtás alkalmazása hasznos lehet. Az összkerékhajtás ennek megfelelően már a kipörgés létrejötte előtt rendelkezésre állhat.

Jól érzékelhetően agilisabb

Az xDrive a DSC információit is felhasználja. A perdületérzékelő szenzor segítségével a BMW megpördülési mozgásait, míg a bekormányzási szög érzékelője révén a kormányelfordítás szögét is felismeri. Ezeket a kerékszenzorok sebesség-információival, az oldalgyorsulás értékeivel, illetve a motoradatokkal kiegészítve az xDrive idejében értelmezi a menetkörülményeket. A hajtónyomatékot ennek megfelelően osztja el az első és a hátsó tengely között. Mint minden BMW modell esetében, a DSC az összkerékhajtású változatokon is kikapcsolható. A kifejezetten sportos karakterű vezetők így a célzott túlkormányozottság révén, ellenőrzött „drift” (erőcsúsztatás) közepette élvezhetik BMW-jük menetdinamikai adottságait. Maga az xDrive összkerékhajtás nem kapcsolható ki.

Folyamatos előnyök a vezető számára

A vezető folyamatosan élvezheti az xDrive rendszer kínálta előnyöket, mivel az erőfolyam mindenkor a pillanatnyi menethelyzethez igazodik. Mindez az alábbi példákon jól érzékelhető:

– Normál körülmények közötti elinduláskor a lamellás tengelykapcsoló mintegy 20 kilométer/óra sebességig zárva tart, ami maximális vonóerő-átadást biztosít. A rendszer ezt követően az útfelület minősége és állapota szerint, változóan osztja el a hajtónyomatékot a hátsó és az első tengely között.

– Kanyarmenetben az erőfolyam elosztásának villámgyors megváltoztatása mérsékli az alul- és túlkormányozottság mértékét: ha a kanyarban az autó hátulja kifelé sodródik (túlkormányozottság), az xDrive erősebben zárja a lamellás tengelykapcsolót, s nagyobb hajtónyomatékot küld az első tengelyre. A hátsó kerekek így ismét nagyobb oldalirányú erőt vehetnek fel, és a jármű stabilizálódik. A DSC-vel kialakított együttműködés révén a rendszer már igen korán felismeri a túlkormányozottság tendenciáját, s még azelőtt beavatkozik, hogy a vezető a megváltozott menethelyzetről egyáltalán tudomást szerezne: az xDrive rendszerrel szerelt BMW úgy veszi a kanyart, mintha valóban a szólás szerinti síneken futna.

– A megfelelő működés érvényes az erős alulkormányozottságra is: ha a jármű az első tengely irányában sodródik kifelé a kanyarból, a rendszer a DSC információiból felismeri az alulkormányozottság tendenciáját, és mérsékli az első tengelyre jutó nyomaték nagyságát – szélsőséges esetben akár 100 százalékos hátsókerék-hajtásig! Vezetője így még szerpentines szakaszokon is a hátsókerék-hajtásúakéhoz hasonló agilitással dirigálhatja xDrive hajtású BMW-jét. A DSC csupán abban az esetben stabilizálja fékezési beavatkozásokkal a járművet, ha a túl- vagy alulkormányozottság veszélye a változó nyomatékelosztás segítségével már nem kompenzálható.

– Az xDrive a hirtelen gázpedálállás-változások hatásait is problémamentesen egyenlíti ki: míg a gázpedálra gyakorolt nyomás és a motornyomaték felépülése között legalább 200 ezredmásodperc telik el, a lamellás tengelykapcsoló már 100 ezredmásodperc alatt teljes mértékben nyitni tud.

– Parkoláskor a lamellás tengelykapcsoló teljes mértékben nyit, és az erőátvitel tiszta hátsókerék-hajtássá alakul. Így sem a hajtáslánc kellemetlen feszültségei, sem pedig a kormányzásra kifejtett nemkívánatos behatások nem jöhetnek létre.

– Az olyan síkos emelkedőkön, mint például a jeges vagy havas útfelület, az első és a hátsó tengely közötti záróhatás akadályozza meg az egyes kerekek kipörgését. Ennek következtében a DSC rendszerének csak jóval nehezebb útviszonyok közepette kell a motornyomatékot csökkentenie vagy a kerekeket lefékeznie. Továbbhaladáskor pedig ez a záróhatás jelentősen növeli az egyes kerekek által felvehető hossz- és oldalirányú erők nagyságát, ami jóval biztosabb és mozgékonyabb menettulajdonságokat közvetít a vezető felé.

A 3-as BMW az xDrive rendszerrel

A BMW 3-as sorozatának hathengeres Otto- és dízelmotoros modelljeihez kínált xDrive rendszer formájában a középkategóriában első ízben kínálja előnyeit egy intelligens összkerékhajtás. A 3-asok immár közmondásos sportossága így a mozgékony, biztonságos és stabil menettulajdonságokat szolgáló kiemelkedő és önálló vonóerő-átadási képességekben lelhet átgondolt kiegészítésre. Az xDrive éppoly innovatívnak, mint iránymutatónak bizonyul a BMW 3-as sorozatában. A rendszer intelligenciájának köszönhetően a vezető mindig akkor élvezheti a négy hajtott kerék kínálta előnyöket, ha valóban szüksége van rá. Az intelligens hajtásrendszer mindemellett szakít a hagyományos rendszerek hátrányos tulajdonságaival, így a 3-as sorozat xDrive modelljei a mindennapok során hasonlóképpen agilis és dinamikus tulajdonságokat mutatnak, mint a tisztán hátsókerék-hajtású BMW 3-as modellek. A futómű az összkerékhajtás miatti specifikus módosításoktól eltekintve megfelel az alapmodellének. Az xDrive elviekben megegyezik az X3 és az X5 modellekével, amelyek számára eredetileg kifejlesztették. Hardver- és szoftveroldalról pedig a 3-as sorozat egyéni igényeire adaptálták.

DTC a havas sport, HDC az ellenőrzött lejtmenetek szolgálatában

A DSC dinamikus kipörgésgátló (Dynamic Traction Control; DTC) funkciója szintén rendelkezésre áll az xDrive esetében is. A DTC olyan extrém körülmények között is, mint például a laza hó, vagy éppen különösen sportos vezetési stílus esetén nagyobb mértékű kipörgést, így erősebb farolási mozgást tesz lehetővé. A lejtmenet-szabályzó funkció (Hill Descent Control; HDC) a hosszú és meredek lejtőkön segít: az xDrive rendszerrel szerelt 3-as BMW a mind a négy keréken alkalmazott fékezési beavatkozások eredményeképpen a vezető beavatkozása nélkül is állandó sebességgel, ideális tempóban ereszkedik. A HDC-funkció az xDrive rendszerrel rendelkező 3-as BMW középkonzolján található gombbal kapcsolható be és ki. 

Az 5-ös BMW az xDrive rendszerrel

A BMW 5-ös sorozata az xDrive révén tovább növeli a technika terén kivívott előnyét. Az 525xi és 530xi, illetve az 530xd modellekben a BMW xDrive intelligens összkerékhajtási rendszere a kiemelkedő vonóerő-átadási képesség mellett a menetdinamika, a biztonság és az agilis menettulajdonságok új dimenzióját kínálja az összkerékhajtású járművek szegmensében. Az xDrive modellek Limousine és Touring változatban egyaránt rendelhetők. Az xDrive révén az 5-ös sorozat jellegzetes tulajdonságait, azaz a sportosságot, a kényelmet, a bőséges térkínálatot és a magas fokú funkcionalitást egy összkerékhajtású modell kiemelkedő és nagyfokú szabadságot kínáló tapadási adottságai egészítik ki. Az xDrive intelligenciájának köszönhetően a vezető mindig akkor használhatja ki a négy hajtott kerék kínálta előnyöket, amikor valóban szüksége van rá. Máskor pedig egyszerűen nem kell számolnia az összkerékhajtási rendszerek jelentős részének hátrányos tulajdonságaival. Az xDrive rendszerrel szerelt BMW 5-ös modellek ugyanis a mindennapok során hasonlóképpen agilis és dinamikus tulajdonságokat mutatnak, mint a hátsókerék-hajtású változatok. Ezzel pedig új mércét állítanak az összkerékhajtásúak kategóriájában. A futómű az összkerékhajtás tekintetében specifikus módosításoktól eltekintve elviekben megfelel a hátsókerék-hajtású alapmodellének. Az összkerékhajtás igényeinek megfelelően a 16 colos könnyűfém keréktárcsák helyett már alapkivitelben 17 colos, 225/50 méretű gumiabroncsokkal szerelt kerekekkel rendelkeznek. A 3-as sorozatéval azonos felépítésű xDrive elviekben megegyezik az X3 és az X5 modellekével, hardver- és szoftveroldalról pedig az 5-ös sorozat egyéni igényeire adaptálták.

Élvezetesebb vezetés az xDrive révén

Az xDrive a hajtónyomaték fokozatmentes és variálható elosztását teszi lehetővé az első és a hátsó tengely között. A rendszer azonnal felismeri, ha szükségessé válik a pillanatnyi nyomatékeloszlás megváltoztatása, és rendkívül rövid időn belül, rendszerint még valamely kerék esetleges kipörgését megelőzően reagál. A dinamikus kanyarvételek során például az xDrive minden időpillanatban optimális mértékű hajtónyomatékot biztosít az egyes tengelyeken, ami jelentősen mérsékli az alul- és túlkormányozottságot. Az xDrive az úton az agilis menettulajdonságok, a vezetés kínálta élvezet és mindemellett a biztonság terén is jól érzékelhető fejlődést képvisel a korábbi összkerékhajtási rendszerekkel szemben.

A BMW xDrive az X3 és az X5 modellekben

A BMW X3 és X5 a vérbeli BMW-k kiemelkedő agilitását a SAV-modellek (Sports Activity Vehicle) széles körű használhatóságával egyesítik. Az X3 és az X5 technikájának egyik különleges fénypontja az xDrive intelligens összkerékhajtási rendszer, amelyet kifejezetten e SAV-modellek számára fejlesztettek ki. Az xDrive fokozatmentesen és teljes mértékben variálhatóan osztja el a hajtónyomatékot az első és a hátsó tengely között. A rendszer azonnal felismeri, ha a pillanatnyi nyomatékeloszlás megváltoztatása szükséges, és rendkívül rövid időn belül reagál. Utcai használat során ez rendszerint még az egyes kerekek tapadásának megszűnését megelőzően megtörténhet. A dinamikus kanyarvételek során például az xDrive minden időpillanatban optimális mértékű hajtónyomatékot biztosít az egyes tengelyeken, ami jelentősen mérsékli az alul- és túlkormányozottságot.

Proaktív vonóerő-elosztás a lehető legelőnyösebb összkerékhajtás érdekében

Az xDrive műúton jól érzékelhető fejlődést képvisel a korábbi összkerékhajtási rendszerekkel szemben az agilis menettulajdonságok, a vezetés kínálta élvezet és a biztonság terén. Az proaktív rendszer mindemellett laza talajon vagy síkos útfelületen jobb előrehaladási képességeket biztosít, mivel egy kerék kipörgésének veszélye esetén a vonóerő azonnal a megfelelő tapadással rendelkező kerekeken jelenik meg. A BMW 5-ös és 3-as sorozataiban alkalmazott személyautós xDrive-változattól eltérően az elektronikus szabályzású, lamellás tengelykapcsoló a SAV-modellekben egy lánchajtású tengelyen keresztül vezeti a nyomatékot. A tengely a motorral párhuzamosan, annak bal oldalán vezet az első tengely irányába. A jobb első kerék féltengelye az olajteknőn halad keresztül. Mindez a motor viszonylag alacsony beépítésével a tömegközéppont kedvező helyzetét kellő szabadmagasság mellett teszi lehetővé. A menetdinamikai és a terepes adottságoknak ez egyaránt előnyére válik, miközben kanyarmenetben csökken a karosszéria oldalirányú dőlése. Annak érdekében, hogy egyforma hosszúságú féltengelyeket alkalmazhassanak, az olajteknő jobb oldalára csapágytartót csatlakoztattak. A kormányzás így mentes maradhat a hajtásból eredő különböző befolyásoktól, mivel a jobb és bal oldali féltengelyek állásszöge megegyező. Mindemellett sikerült a lehető legnagyobb bekormányzási szöget, így hagyományos terepjárókénál kisebb fordulókör-átmérőt kialakítani. Az osztóműben működő, elektronikus szabályzású, lamellás tengelykapcsoló igény szerint ezredmásodpercek alatt szabályozza az első tengelyre jutó nyomaték nagyságát. Szélsőséges esetekben az első és a hátsó tengely teljes mértékben leválasztható egymásról vagy éppen mereven össze is köthető. Ez a merev kapcsolat funkcióját tekintve a hagyományos összkerékhajtási rendszerek zárt hosszanti differenciálművének felel meg. A keresztirányú differenciálzár funkcióját – vagyis az egy tengely kerekei közötti kényszerűen egyenlő mértékű nyomatékelosztást – a DSC elektronikus szabályzású fékezési beavatkozásokkal valósítja meg: a vonóerő-átadására nem képes, kipörgő kereket lefékezi. Ennek következtében az adott tengely differenciálműve nagyobb nyomatékot irányít a másik oldali kerékre.