Az érvényben lévő több mint százféle engedély jelentős átláthatósági problémát okoz a tagállamok rendőri szervei és a vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyvitelért felelős igazgatási szervek számára, arról nem is beszélve, hogy az okmányhamisítók munkáját is megkönnyíti a jelenlegi helyzet. A Közlekedési Miniszterek Tanácsa által elfogadott irányelv szerint elsősorban ezért szükséges az Unióban az egységes, kártya formátumú vezetői engedélyt bevezetni, igaz, erre feltehetően még sokáig kell várni, hiszen ezt az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagyni. Ráadásul az irányelv a hatályba lépést követően szokatlanul hosszú időt, 26 évet (!) engedélyez a tagállamoknak arra, hogy minden okmányt lecseréljenek.

Tiszta kép

Magyarországon az EU-csatlakozást követően már kizárólag az új irányelv által előírt közösségi mintának megfelelő, kártya formájú vezetői engedélyt adnak ki, ezért várhatóan a mostani jogosítványok formátuma és az okmány adattartalma is csak minimális tekintetben fog módosulni – mondta dr. Tóth Zoltán, a Belügyminisztérium Központi Hivatalának Jogi és Igazgatásfejlesztési Osztályának osztályvezetője. „Tekintettel arra, hogy a Magyarországon jelenleg még forgalomban lévő, papír alapú vezetői engedélyek legkésőbb 2012. december 31-ig, a 2001–2004 között kibocsátott, már kártya formátumú, de az uniós mintának még nem megfelelő okmányok pedig legkésőbb 2014-ben kerülnek ki a forgalomból, nem kell okmánycserét végrehajtanunk. Tehát valamennyi jelenleg forgalomban lévő vezetői engedély érvényes marad a lejáratáig” – mondta az osztályvezető.

Jogosítvány külföldről

Szomszédolás A “jogosítványturizmus” komoly problémát jelent ma Európában, bevont engedélyük helyett egyre többen szereznek új jogosítványt másik tagországban. Az eljárás olyannyira elterjedt például Szlovákiában, hogy már a brüsszeli illetékesek figyelmét is felkeltette, akik – igaz, nem hivatalos formában – már kérték a szlovák szerveket arra, hogy szigorítsanak a jogosítványszerzés feltételein. Egy nevét eltitkolni kérő oktató szerint Szlovákia déli részein ettől függetlenül szép számmal keresik meg az autós iskolákat a magyar delikvensek, akik a magyar nyelven tett vizsgával könnyűszerrel pótolhatják az itthon ilyen-olyan okok miatt bevont okmányokat.

Életkorhoz kötve

A küllemén kívül az életkori és egészségügyi feltételek terén is változást hoz majd az új okmányok bevezetése, de csak az A, C és C+E, valamint a D és D+E kategóriákban. Az irányelv minden tagországnak egységesen előírja a mopedekre érvényes vezetői engedély bevezetését, s felállítja a nagyobb és erősebb motorkerékpárok használatának fokozatossági elvét. Ez alapján a nagyobb teljesítményű (35 kilowatt, azaz 47,6 lóerő feletti) motorkerékpárokra jogosítványt közvetlenül szerezni csak 24 éves életkortól lehet majd. Ennél korábban csak az szerezhet jogosítványt nagy teljesítményű motorra, aki kisebb kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésének kétéves tapasztalatát felmutatni. A B-kategóriás jogosítvány megszerzésének életkora elvileg nem változik, annak ellenére sem, hogy az irányelv alapvetően a 18. életév betöltését írja elő – mondta Dr. Tóth Zoltán. „A szabályozás lehetővé teszi ugyanis, hogy ezen a téren a tagállamok szabad kezet kapjanak, ezért nem valószínű, hogy a jelenleg Magyarországon meghatározott 17 éves korhatár változna” – tette hozzá a szakember. A C- és a D-kategóriás jogosítványok esetében ezzel szemben biztosan változik a korhatár: a tehergépkocsik esetében 18 helyett 21 éves kortól lehet majd megszerezni a vezetői engedélyt, az autóbuszoknál pedig 21-ről 24-re emelkedik a korhatár. Szigorodik a képzési rendszer is, és bár egyelőre még nem tudni, hogy pontosan milyen változásokat vezetnek be, de a gépjármű-oktatás reformjára szükség van – állítja Pausz Ferenc, az Országos Közlekedésrendészet vezetője. Az új irányelv kimondja, hogy a vizsgabiztosoknak a tagállam szervezésében kétévenként továbbképzésen kell részt venniük, s annak legalább négy napig kell tartania. A tagállamoknak a vizsgabiztosokat évente egyszer egy minőségbiztosítási követelményrendszer szerint kvalifikálnia is kell. A tervezet rendelkezik a fizikai és szellemi alkalmasság minimumkövetelményeiről is, így például kimondja, hogy a cukorbetegségben szenvedők nem lehetnek hivatásos gépjármű-vezetők.

Új kategóriák

Jacques Barrot, az Európai Bizottság közlekedési felelősének tájékoztatása szerint az irányelv a korábbiakhoz képest két új járműkategóriát vezet be. Az AM (robogók) és A2 (olyan motorkerékpárok, amelyek teljesítménye nem haladja meg a 35 kW-ot ) kategóriákat minden tagállamnak kötelező lesz bevezetni, az ehhez szükséges képzési és vizsgáztatási rendszert Magyarországon is ki kell alakítani. Ez – a Közlekedési Főfelügyelet illetékese szerint – valószínűleg nem okoz majd problémát, a hazai képzési rendszer ugyanis már most is az uniós normáknak megfelelő szervezeti egységben működik, így zökkenőmentes lesz az új kategóriák beépítése. Ennél több bonyodalmat okozhatnak a négy, illetve háromkerekű “motorkerékpárok”: az előbbiek esetében (pl. a quadok) B-kategóriás jogosítványra, azaz a személyautókra érvényes vezetői engedélyre lesz szükség, utóbbiak (pl. a trike-ok) azonban a motorkerékpárok körében maradnak, s így ebben esetükben a motorokra vonatkozó vezetői engedélyek maradnak érvényben.

Egy személy, egy jogosítvány

Az erősebb és hatékonyabb kontroll megteremtése érdekében az új irányelv rendelkezik a vezetői engedélyek uniós hálózatának (RESPER) használatáról is, amellyel megelőzhetők lesznek a visszaélések – állítja Barrot. Ma például komoly gondot okoz, hogy ha egy tagországban bevonják valakinek a jogosítványát, akkor az különösebb gond – és tulajdonképpen nagyobb jogsértés – nélkül szerezhet magának új vezetői engedélyt valamelyik másik tagállamban (lásd keretes írásunkat). A RESPER bevezetését követően a vezetői engedélyek kiadása előtt ellenőrizni kell, hogy a kérelmező nem rendelkezik-e már más tagállam által kiadott vezetői engedéllyel. Ugyancsak használni kell majd a RESPER rendszert a tagállamok közötti információcsere céljára, a lecserélt, pótolt, megújított vagy visszavont vezetői engedélyek vonatkozásában. „Ezzel egyszer és mindenkorra biztosítjuk az egy személy, egy jogosítvány elvet” – mondta az Európai Bizottság közlekedési felelőse.