2011. június 21-én jelent meg az ETSC (Európai Közúti Biztonsági Tanács) „5th Road Safety PIN Report” című jelentése, mely az Európai Unió közúti közlekedésbiztonsági helyzetének alakulását értékeli a 2010. évi adatok ismeretében. A jelentés a 2001-ben kiadott „Fehér Könyv”-ben vállalt közlekedésbiztonsági célok teljesülésével foglalkozik.

Tavaly 11 százalékos javulás volt tapasztalható az előző évhez képest, amikor szintén ekkora, rekord értékű volt a javulás. Ez arra utal, hogy felgyorsult a közlekedési halálesetek és a súlyos sérülések számának csökkenése. Az ETSC legfrissebb értékelése megállapítja, hogy 2010-ben mintegy 31 815 ember vesztette életét közúti balesetben az Európai Unió közútjain, s mintegy 300 000-en szenvedtek súlyos sérüléseket. Az elmúlt évi átlagos áldozatszám csökkenés a közösség viszonylatában 11 % volt, így Magyarország a 10 %-os csökkenéssel megközelítette az EU tagállamok átlagát.

A „Fehér Könyv” teljes időszakának értékelése, azaz a 2001. és a 2010. évi adatok összevetése alapján nyolc tagállamnak sikerült teljesíteni a közösségi célkitűzést, a közúti balesetben meghalt személyek számának felére csökkentését. Ezek az alábbiak: Lettország (61 %), Észtország (61 %), Litvánia (58 %), Spanyolország (55 %), Luxemburg (54 %), Franciaország (51 %), Szlovénia és Svédország (egyaránt 50 %).

A halálos áldozatok számának alakulása országonként 2001-2010. között A halálos áldozatok számának alakulása országonként 2001-2010. között

A 2001. és 2010. közötti áldozatszám csökkenés uniós átlaga 43 %, ezt 15 tagállamnak sikerült elérni, vagy túlszárnyalni. Magyarország 40 %-os eredménnyel az átlagosan teljesítő tagállamok közé tartozik. Érdemes megfigyelni a kedvező folyamatban a balti államok előre törését. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezekben az országokban a közúti közlekedésbiztonság helyzete az évtized elején még jóval alatta volt az Európai Unió átlagának, tehát „volt miből” javulni. Erre jó példa a listavezető Lettország, ahol az elért sikerek ellenére az egymillió lakosra jutó halálesetek száma 2010-ben még mindig másfélszerese az EU átlagának (61 helyett 97 halott/millió lakos), s több mint háromszorosa a Svédországban regisztráltnak (ott 28 ez az érték). 

Az egyes uniós tagállamokban tapasztalható, a közutak biztonságával kapcsolatos állapotok országonként jelentős eltérést mutatnak. Általánosságban igaz, hogy a régebbi EU tagállamok útjain biztonságosabban lehet autózni, mint a 2004. óta csatlakozott országokban. Ezt támasztja alá a következő összeállítás is, mely az egymillió lakosra vetített közúti halottak számát mutatja be meghatározott EU csoportonként, ill. egyes tagállamonként.

A számadatok azt mutatják, hogy a különböző közösségi és nemzeti beavatkozások által az elmúlt évtizedben mintegy 100 000 fő életét sikerült megmenteni az EU-27-ek területén! Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az áldozatok száma csökkentésének pénzben kifejezhető becsült összege az évtized vonatkozásában mintegy 176 milliárd euróra tehető!

A 2010. végén küldetését betöltő „Fehér Könyv” mindenképpen példaértékűnek számít a közlekedésbiztonsági intézkedések sorában. Ennek oka, hogy a történelemben először valósult meg átfogó jellegű, országok egész sorát érintő közlekedésbiztonsági program, elsőként tűzött ki  dokumentum olyan „mennyiségi” célokat, melyekhez a különböző közösségi és állami intézkedések, ill. beavatkozások könnyebben társíthatók, s vitathatatlan szerepe van abban is, hogy az uniós tagállamokat saját nemzeti közlekedésbiztonsági programjaik megalkotására ösztönözte, s azokhoz jelentős segítséget is nyújtott.