Kovács László adó- és vámügyi biztos a testület strasbourgi ülése után emlékeztetett rá, hogy jelenleg – EU-szinten senki által nem szabályozott, és ezért erősen eltérő rendszerek alapján – több (összesen tizenkét) tagállam is alkalmazza a regisztrációs adót. Ez szerinte torzítja az egységes piac működését, jelenlegi formájában kettős adóztatást vonhat maga után, és megosztottságot idéz elő az autóiparban.

A magyar EU-biztos egyúttal hangsúlyozta, hogy a bizottság által most elfogadott irányelvjavaslat „környezetbarát személygépkocsik vásárlására ösztönzi a fogyasztókat”. A tervezet értelmében a regisztrációs adót ma még alkalmazó tagállamok öttől tíz évig terjedő átmeneti idő alatt fokozatosan le kell építsék annak beszedését, miközben ezzel arányosan növelhetik az éves gépkocsiforgalmi és esetleg más adókat.

Ez utóbbiak esetében azonban – csakúgy, mint kifutási ideje során a regisztrációs adóknál is – a jogszabály hatálybalépése után új számítási mód lépne életbe, úgynevezett „szén-dioxid-összetevőt” építve az adóalap kiszámításába, a szerint differenciálva a járművek között, hogy milyen szintet ér el a kilométerenként kibocsátott szén-dioxid. Brüsszeli szándékok szerint 2008 végéig a regisztrációs és az éves gépjárműforgalmi adóból származó bevétel 25 százalékának, 2010-re pedig már felének a szén-dioxid alapú összetevőből kellene befolynia. Fontos további kitétel, hogy mindaddig, amíg a regisztrációs adó fennáll, amennyiben valaki gépjárművét más tagállamban akarja újraregisztrálni – akár export, akár tartós áttelepülés okán –, az eredeti befizetés egy részét a járműtulajdonosnak vissza kell adni.

A bizottság ezzel kívánja kivédeni a jelenleg nem ritka kettős adóztatási kötelezettséget, miközben hangsúlyozottabban érvényt szerez azon elvnek is, amely szerint az adott adónemnek az érintett tagállamban történő tényleges használathoz kell kapcsolódnia. Bizottsági részről hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a leendő jogszabály semmilyen formában sem törekszik a nemzeti adókulcsok összehangolására, még kevésbé új adók bevezetésére, csupán a vonatkozó adók európai uniós szerkezetének kialakítását célozza, kiszűrve a versenyt torzító elemeket, és ösztönözve a környezetbarát gyakorlat terjedését.

Az irányelvjavaslatot még meg kell vitatni a tagországok minisztereiből álló EU-tanácsnak, valamint – véleményezés céljából – az Európai Parlamentnek. A végső döntést az EU pénzügyminiszteri tanácsa hozza majd meg.