A projektet a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium kezdeményezésében ma a Berlini Innovációs Kongresszus alkalmával mutatták be az „Egy éves high-tech stratégia – Németország új perspektívái” témában. A többek között a BASF, a Bosch, az Evonik Degussa, a Li-Tec, a STEAG Saar Energie és a Volkswagen részvételével létrejött fejlesztési együttműködés a lítiumion-technika közös fejlesztésének elindítására tett javaslatot Dr. Annette Schavan, oktatási és kutatási miniszter felé. A cél az akkumulátorok energiatároló képességének és teljesítményének je-lentős növelése, illetve gyakorlati alkalmazásuk felgyorsítása.

Prof. Dr. Jürgen Leohold, a Volkswagen AG fejlesztési igazgatója szerint: „A jövőben különböző járműves hajtásrendszerek párhuza-mos alkalmazása várható, egészen a tisztán elektromos hajtásig. A nagyteljesítményű lítiumion-akkumulátorok energiatárolóként kulcsszerepet játszanak e folyamat során. Ennek értelmében kife-jezetten szükséges az ilyen jellegű akkumulátorok kutatási és fejlesztési potenciáljának együttműködés keretében megvalósított egyesítése. A kapcsolatokban rejlő lehetőségek így jobban kiak-názhatók, a fejlesztés pedig felgyorsítható. A Volkswagen számá-ra mindez fontos lépést jelent a nulla emissziójú jármű felé ve-zető úton.”

Az ipari partnerek az elkövetkezendő évek során mintegy 360 mil-lió eurót kívánnak beruházni e projektbe, s a Szövetségi Oktatá-si és Kutatási Minisztérium a tervek szerint további 60 millió euróval támogatja a kezdeményezést.