80 új szovjet szerszámgéppel emelik a termelést – Bolgár dolgozók tanulmányozzák a győri Rába–gyár munkamódszereit

(Az „Autó” kiküldött munkatársától.)

A magyar autógyártás fellegvára a győri Rába-gyár, ahol a magyar teherautóipar büszkeségeit, a Rába-Supereket és a Rába-Speciálokat készítik. A hatalmas gyárban egész sor új épület fogad bennünket. Ezek közül is kitűnik az autógyár hatalmas, korszerűen berendezett csarnoka és az emeletes központi raktár. Mielőtt elindultunk volna a hatalmas üzem megtekintésére, felkerestük Fröschl Gusztávot, a győri Rába autóosztályának vezetőjét, nyilatkozzék a legfontosabb napi kérdésekről, a termelékenység emeléséről, a munkamódszerátadásról, a munkafegyelemről, az egyéni felelősségről

A munkamódszerátadás döntő szerepe
Fröschl Gusztáv osztályvezető elmondja, hogy a győri Rába-gyár dolgozói magukévá tették a Hofherr-gyár dolgozóinak határozatát s ennek alapján a 3 éves tervet két héttel a kitűzött időpont előtt fejezik be.
– Üzemünkben eddig 25 dolgozó kapcsolódott bele a munkamódszerátadásba, – folytatta – de ez a szám állandóan emelkedik. A munkamódszerátadás döntő jelentőségű a mechanikai vonalon. Győrött és környékén már hosszú idő óta nem lehet szakmunkást találni és ezért igen nagy súlyt fektetünk az átképzősök fokozottabb beállítására.
A karosszéria üzemben Szabó Ferenc tanítványa, Simonyi Géza villanyhegesztő 110 százalékról 138,8 százalékra emelte teljesítményét. Kiemelkedő eredményt ért el az autógépműhelyben Kék Zoltán tanítványa – Budai Gyula revolver-csúcsesztergályos, aki 45 százalékról 101,7 százalékra és Pintér Gyula tanítványa, Kiss Ignác marós, aki 85 százalékról 125 százalékra növelte teljesítményét. A jelenlegi kapacitást december 15-ig 15%-kal szándékoznak felemelni. Az egyéni felelősség az üzemben kielégítő, de ezt igyekeznek még jobban fokozni.
– Egyéni versenyeink most állnak megszervezés alatt – mondja Fröschl Gusztáv. A karosszériaüzem jelenleg 141%-ot termel és üzemünkben 38 brigád dolgozik.

A Miskolc részére készült Rába-Speciál autobusz formás eleje

Egy év alatt majdnem négyszeresére emelkedett a termelés
A beszélgetés után felkerestük Sztankó Lajost, az autógépműhely osztályfőnökét, akit megkértünk, hogy kalauzoljon bennünket végig a hatalmas, 120 méter hosszú és 70 méter széles gépműhelyen. A falakon mindenütt buzdító jelszavak. Sztálin, Lenin, Marx, Szakasits, Rákosi, Gerő elvtársak hatalmas arcképei néznek le ránk. A műhely hosszú falán felírás: „Éljenek az élmunkások!”. Alatta szép sorban egymás mellett Józsa Imre, Gaál Ferenc, Hess László, Kityel István, Márkus József, Csernitzky Gyula élmunkások arcképeit ábrázoló ceruzarajzok függenek.
– A gépműhely szabja meg a termelés – kezdi magyarázatát kísérőnk, Sztankó Lajos. Egy évvel ezelőtt még havi 25, ma már havi 85 db. Rába-Special és Super gépkocsit gyártunk. Termelésünket még jobban tudnánk fokozni, ha volna elegendő szakmunkásunk. Ennek érdekében jan. 17-én esztergályos átképző-tanfolyamot indítottunk, amely júlis 19-én fejeződött be – igen nagy sikerrel. A hat hónapra előirányzott tanfolyamon 20 hallgató vett részt. A legkülönbözőbb szakmákból kerültek ki az átképzettek. Így többek között akadt asztalos, cukrász, pék, hentes, borbély, kárpitos, földműves, a nők között pedig háztartási alkalmazott. Valamennyien sikerrel tették le a vizsgát, sőt közülük három már ki is hívta az ország többi átképzőseit versenyre.

Átképzős, aki négy gépen termel
Szabó Ernő, aki azelőtt tetőfedőmunkás volt, most ugyancsak azok közé tartozik, akik felismerték a demokrácia segítő kezét és kitanulva a műköszörűsséget, ma már négy gépen dolgozik egyszerre – pedig még nem is vizsgázott, akárcsak Kováts Gyula – aki 3 gépen termel egyszerre. A nők egyelőre még csak könnyebb munkadarabokat készítenek, – de már önállóan. Az autó-gépműhely dolgozói között igen sok élmunkással, többszörös újítóval beszélgettünk.
– Tószegi József lakatos újító a következőket mondja:
– A tehergépkocsik mellső sárvédői megmunkálásának módosításával évi 20.085 forintot takarítottam meg a gyárnak és – magamnak.
Kísérőnk – Sztankó Lajos – is az újítók közé tartozik, aki legutóbb a kormánykarok fogazásánál végrehajtott munkaművelet módosításával és 16.000 forintot takarított meg. De sorra nevezhetnénk meg azokat az újítókat, akik kivették részüket a szocialista termelési munkaversenyből és tudásuk legjavát adták a népnek.

Az AMG-részére legutóbb leszállított 15 drb 3.5 tonnás Rába-Speciál tehergépkocsi

Kossa István-brigád az élen
Máté Józsefet, a Kossa István-brigád vezetőjét szólaltattuk meg ezután, aki a következőket mondja: – A 10 hónapos versenyre új célkitűzéseket fektettem fel munkatársaimmal – három pontban, melyek a következők: 1. Termelés. A szabatos norma túlteljesítése. 2. Önköltségcsökkentés. A lemezhulladék gazdaságos felhasználása. 3. Minőség. Munkaminőségünk 96%-ra javítása. Ezeket komoly kollektív munkával el is értük. A brigádon belül a jobb szakmunkások állandóan tanították a gyengébbeket. Tudtuk azt, hogy minél jobban belejövünk a munkába, annál könnyebben tudjuk a magasabb százalékot teljesíteni. Ezért kerültünk az élre – fejezte be nyilatkozatát Máté József, a győztes Kossa István-brigád vezetője.
A munkaerő vonalán a fejlődést a munkamódszerátadáson kívül csak az átképzősökkel tudjuk biztosítani – mondja Sztankó Lajos. – Egy év mulva már tudunk más üzemek részére is szakmunkásokat nevelni az új szakmunkás-generációból.

Bolgár dolgozók a Rába-gyárban
A közelmultban megkötött csehszlovák-magyar barátsági szerződés a győri Rába-gyárban is érezteti hatását. Az a nép, amellyel régi uraink jóvoltából állandóan hadilábon álltunk, ma igazi arcát mutatja felénk és gépekkel segíti a magyar népi demokráciát. A bolgár-magyar barátság nevében a Rába-gyárba bolgár dolgozók látogattak el, hogy tanulmányozzák az üzemet, a dolgozók munkamódszereit, amelyeket majd odahaza, Bulgáriában hasznosítani fognak és elbeszélik majd azt is, hogy Magyarországon a dolgozó nép hogyan építi a szocializmust.

Stummer Imre, a győri Rába-autógépműhelyének csiszolója, munka közben

80 új szovjet szerszámgép
– A Szovjetunió ismételten gépekkel segíti népi demokráciánkat. Az autógépműhely új szerszámgépei a szovjet ipar kiváló alkotásai. A gépek kitűnőek, precízek és olyan ötletes megoldásokat találni rajtuk, amelyeket eddig még más gépeken nem tapasztalhattunk, – mondja kísérőnk. Ugyanakkor bizonyíték ez arra is, hogy a Szovjetunió baráti segítő kezét mindenkor, minden körülmények között érezzük. A gépek között olyanok is vannak, amilyeneket a legtöbb kapitalista ipar nem gyárt, technikai felkészültségük hiánya miatt. Az új gépek beállítása azt is jelenti, hogy fejlettebb gépekkel növelhetjük termelékenységünket és hogy a tervet 100%-ig teljesíteni tudjuk.
Az újjáépült magyar gépipar egyik legkorszerűbb üzeme a győri Rába-gyár. Öntudatos, új szellemtől áthatott dolgozói tudásuk legjavát adják, hogy a közösség és általa önmaguk érdekét szolgálják. A további fejlődés számára elengedhetetlen feltételek: a termelékenység fokozásának, a munkafegyelem megszilárdításának, az újítómozgalom kiterjesztésének és a selejtcsökkentésnek szükségességét felismerték s a megvalósításukat célként tűzték ki. A régi világ kapitalista versengésének helyébe a szocialista munkaversenyek léptek és az eredmény a győri Rába mennyiségi és minőségi termelésének hatalmas fellendülésében és a dolgozók életszinvonalának emelkedésében mutatkozik meg.

Pánczél György