A szakértői vizsgálat a következő megállapításokat hozta a káreseménnyel kapcsolatban:

A déli hídpálya eleje tolás közben a tervezett körív pályájáról letérve, a szerkezet tömegközéppontja körül elfordulva oldalirányú mozgást végzett. Miután ez korrigálásra került, a hídpálya a déli oldalvezetéshez csúszott. Az oldalvezetés a korrekció közben hirtelen fellépő jelentős nagyságú keresztirányú erő felvételére nem volt képes, ezért a hídszerkezet elfordult, majd keresztirányban megindult. Ennek hatására jelentősen megnövekedett súrlódási erőt a vonóállvány (melyen található berendezés a hídszerkezet mozgását tette lehetővé) nem volt képes felvenni és összeomlott.

A többletterhelés hullámszerűen vonult végig a hídszerkezeten, melynek hatására vízszintes és függőleges irányban is elmozdult déli irányba.
A BBSW Márkó Konzorcium (Billfinger Berger Hungária Kft. – Swietelsky Építő Kft.) völgyhíd építésére alternatív ajánlattal nyerte a közbeszerzési eljárást, mely a tenderben szereplő monolit vasbeton szerkezettel szemben betolásos acél-vasbeton öszvér szerkezetet tartalmazott. A vállalkozó felelősségi körébe tartozik az új szerkezet terveztetése, a változtatások engedélyeztetése, illetve a vonatkozó kivitelezési technológiák kidolgozás és alkalmazása.

A völgyhíd tolása közben bekövetkezett káresemény a kivitelező érdekkörében felróható okból következett be. Minden ebből adódó kárelhárítási, illetve javítási költség a vállalkozót terheli.

A NIF Zrt. törekszik a szerződéses határidő betartatására, de megköveteli a szerződésben rögzített magas szintű és előírásoknak megfelelő minőségi követelményeket. A völgyhíd tolása közben bekövetkezett káresemény nem lehet alapja szerződésmódosításnak, így a határidő letelte után a megrendelő a szerződéses feltételekben rögzítettek szerint fog eljárni.