Az ítélet – amennyiben jogerőre emelkedik – akár gyökeres változásokat is hozhat a fővárosban évek óta dúló parkolóháborúban. A tét nem kicsi: sajtóinformációk szerint több mint négyszázezer fizetési felszólításról és több milliárd forintról van szó!

Az ügy szépséghibája mindössze annyi, hogy az érintett felek lapzártánkig még nem kapták kézhez az írásos ítéletet, ráadásul nem sikerült utolérnünk az autóst képviselő, információink szerint időközben székhelyet váltó ügyvédet, aki eddig egyedüliként tájékoztatta az ítéletről a sajtót. Mindenesetre a Vasárnapi Hírekben megjelent nyilatkozat szerint az Intrum Justitia Zrt.-nek nem volt „kereshetőségi joga” a perbe fogott autóssal szemben, ráadásul a követelést átadó Centrum Kft.-nek ahhoz sem volt joga, hogy parkolási díjat szedjen, mivel az önkormányzati vagyon részét képező parkolási helyeket nem megfelelő módon érvényesítették annak idején. Amennyiben pedig a szerződés érvénytelen, akkor ebből fakadóan valamennyi eddig beszedett díj és pótdíj szabálytalan.

A perbe fogott autós ügyvédjével szemben a másik érintett felet, a Centrum Parkoló Kft.-t sikerült utolérnünk, igaz, egyelőre ők sem szolgáltak sok információval. Kézdi Andrea, az ominózus perben az Intrum Justitia jogi képviselője (nem mellesleg a Centrum Kft. peres ügyeit intéző ügyvéd) lapunknak elmondta: „Egy olyan ítéletről beszélünk, amit még nem kaptunk kézhez, ezért ezzel kapcsolatban egyelőre nem tudunk állást foglalni. Ugyanakkor korábban már született egy hasonló döntés, akkor végül a Centrum Kft.-nek adott igazat a bíróság, és 2006 májusában a Legfelsőbb Bíróság is kimondta a parkolótársaság perképességét” – mondta dr. Kézdi Andrea.

Ezek alapján tehát korai lenne megkönnyebbülnie annak a több tízezer autósnak, akiket különböző jogcímeken szólítottak fel parkolási díjak befizetésére. Az Emberibb Parkolásért Mozgalom (EMPAMO) főtitkára, Murányi József ugyanakkor optimista, úgy véli, hogy a mostanihoz hasonló ítéletek igazolják az EMPAMO álláspontját. „Hogy egy magáncég közterületen felállítja a parkolóóráit, megszámolja a pénzt, az szerintem már önmagában is szabálytalan, de hogy ezen felül pótdíjfizetési eljárást indítson egy közterületen parkoló autóssal szemben, ez teljességgel képtelenség” – mondta lapunknak a szervezet főtitkára, aki szeretné, ha az EMPAMO a jövőben még több segítséget nyújthatna az autósoknak. „Célunk, hogy egyfajta panaszirodaként, amolyan első szűrőként működjünk közre a parkolásokkal kapcsolatos ügyekben, így elérhető lenne a bíróságok részbeni tehermentesítése, és a peres ügyek lefolyásának meggyorsítása”.

Egy, a lapunk által megkeresett ügyvéd a „2/2005. Közigazgatási és Polgári jogegységi határozat a parkolási díj (pótdíj) bíróság előtti érvényesíthetőségéről” szóló határozat következő részleteire hívta fel a figyelmet: (…) Ktv. 9. § (2) bekezdés és 9/B. § (2) bekezdés értelmében a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról a helyi önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik. Az önkormányzat a törzsvagyonának részét képező közutak és műtárgyaik működtetése céljából önkormányzati intézményt, vagy saját többségi részesedésével gazdálkodó szervezetet alapíthat e célra, vagy a működtetést koncesszióba* adhatja.
Ugyanezen határozatban szerepel továbbá az is, hogy (…) Amikor a gépjármű üzemben tartója fizetős várakozóhelyen parkol, a helyi önkormányzat által nyújtott és a parkolóhely üzemeltetője által gyakorolt közszolgáltatást vesz igénybe. A parkolás tényével, mint a Ptk. 216. § (1) bekezdés szerinti ráutaló magatartással a gépjármű üzemben tartója tudomásul veszi, hogy a parkolóhelyen feltüntetett tájékoztatás szerint díjfizetésre köteles. Amennyiben pedig fizetési kötelezettségét elmulasztja, úgy pótdíjfizetéssel tartozik. (…) A parkolás tényével tehát megvalósulnak azok a törvényi feltételek, amelyek a Pp. 36. § (2) bekezdés szerint lehetővé teszik, hogy a parkolási társaság a parkolás alkalmával meg nem fizetett díj (pótdíj) iránti igényét a parkolás helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse. (…).

A parkolási bírságokból adódó ügyek és a belőlük kialakult helyzetek nagyon szövevényesek, az igazát – természetesen – mindenki keresi. Újabb érdemi információk érkezését követően természetesen visszatérünk a témára.