1. A Játék szervezője
A „Nyerjen jegyet az Oltimer Showra” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11., mint a Játékban résztvevő magazin (Autó-Motor) kiadója, a továbbiakban: “Szervező”).

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező, az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai (Ptk. 685.§ (b) bekezdése), valamint akik a munkájuk során, folyamatosan, különösebb erőfeszítés nélkül hozzájuthatnak a játékban résztvevő műsormagazinok egyes lapszámaihoz, így a Szervező és a nyomda munkatársai, lap előfizetéses és árus terjesztésében dolgozók, hírlapkézbesítők, hírlapárusok és mindezek közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
A Játék 2008. október 1-én kezdődik és 2008. október 13-ig tart.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás
A Szervező 2008. október 1-én megjelenteti a Játék hirdetését, az általa kiadott, promócióban résztvevő Autó-Motor magazinban (20.szám).

A hirdetéseken szereplő kérdésre adott választ sms-ben küldhetik be a pályázók.
Az SMS szám a következő: 06 91 331 300
Az SMS díja: bruttó 90 FT
Az SMS -ek végső beküldési határideje: 2008. október 13-a.

4.3. Nyeremények:
A helyes megfejtést beküldők között a játék végén kisorsolunk:
• 10 db családi belépőjegyet az Oldtimer Showra (2008.október 23-26.)
 A családi belépő 2 felnőtt és 1-6 gyerek belépésére jogosít  (gyerek: 12 éves kor alatt)

4.4. Sorsolás:

Nyilvános sorsolás 2008. október 14-én 9 órakor, közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén (1122 Budapest, Városmajor u. 11.).

A Játék során egy-egy pályázó korlátlan számú pályázatot küldhet be. A sorsoláson összesen 5 tartaléknyertes kerül kihúzásra, akik szabálytalan pályázat kihúzása esetén a húzás sorrendjében lépnek elő nyertesekké. A nyerteseket postán értesítjük, és névsorukat az érintett lapokban közöljük.

5. Információ a Játékról
5.1. A résztvevők az Játékkal kapcsolatos további információért hívhatják a 488-5588-as telefonszámot, hétfőtől-péntekig 10.00 és 16.00 óra között, a hívás díja: normál tarifa. A hívások költsége a hívó felet terheli.
5.2. A hivatalos játékszabály, az Autó-Motor honlapján, a www.automotor.hu címen.

6. Személyi jövedelemadó
A Szervező vállalja a pénznyereményhez tartozó adóterhek megfizetését.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A nyertesek nevét és lakóhelyét (helység és irányítószám) a Szervező a részvétel során a sorsolát követően a az érintett lapokban közli.

7.2. A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a. a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám stb.) az érdekeltségébe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

b. a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

c. amennyiben a nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult.
7.3. A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják ezen hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a többszörösen módosított 1959. évi IV.törv. a Ptk vonatkozó §§-ai értelemszerűen irányadóak. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.