K Ö Z L E M É N Y

Az új gépjármű értékesítés elmúlt időszakban tapasztalt, már-már drámai visszaesésének hatására egyre szélesebb körben vetődött fel az igény az új jármű-értékesítés élénkítésére. Ennek keretében felmerült a regisztrációs adó eltörlése, melynek lehetőségét még kormánytag is megfontolandónak tartotta.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete ugyanakkor – az alábbi indokok alapján – nem ért egyet a felvetéssel:

Tekintettel arra, hogy a regisztrációs adó mértékét a gyártó figyelembe veszi a listaár képzésénél, ezen adónem eltörlése a legtöbb gyártónál az átadási ár növelését eredményezné és így a listaár változatlan maradna, tehát a vevő sem érzékelné árcsökkenést, de az állam sem az adótömeg emelkedését. A regisztrációs adó eltörlése kizárólag a használt-autó importőröknek kedvezne, mert esetükben ez az egyetlen tételes adó, azaz ennek mértéke független a számlától és így csökkenti a hazai használt autóknak a külföldről behozattakkal szembeni, a mesterséges alulszámlázásból adódó versenyhátrányát. A regisztrációs adó eltörlése tehát mindazokat sújtaná, akik itthon az elmúlt években új, vagy használt gépjárművet vásároltak megfizetve a regisztrációs adót is, hiszen gépjárműveik piacképtelenné válnának a beözönlő nyugat-európai használt autókkal szemben. A kellően át nem gondolt javaslat hatására már az elmúlt napokban is szinte megállt az új személygépkocsi és motorkerékpár eladás, hiszen az esetleges vevők kivárnak azt gondolva, hogy az adó eltörlése árcsökkenéshez vezethet. További problémát jelent, hogy a parlament által elfogadott 2009. évi költségvetésben a regisztrációs adó 82,1 milliárd forint, melynek kieséséhez valószínűtlen a pénzügyi kormányzat egyetértése. Mindezeken túlmenően a regisztrációs adó eltörlése nagyszámú márkakereskedés csődjét eredményezné, használt-autó készletük eladhatatlanná válásával. Ez további adóbevétel csökkenéssel és tömeges munkanélküliséggel járna. 

Egyesületünk is természetesen szükségesnek tartja a piac élénkítését, azonban erre a u.n. „Autó-csere program” lenne alkalmas. Ez azt jelenti, hogy aki 10 évnél idősebb személygépkocsit a regisztrált bontók valamelyikének újrahasznosításra lead, az új jármű vásárlásakor a gyár és a költségvetés részéről azonos mértékű/összegű támogatást kapna, ami így tényleges árcsökkenést eredményezne. Az akció csak azon gyárak termékére vonatkozna, melyek hajlandóak a költségvetéssel azonos támogatást adni és családonként egy, a környezetet kevésbé károsító gépkocsi vásárlását tenné lehetővé. Bízunk benne, hogy a Kormány – a fejlett autóiparral rendelkező Európai Uniós tagállamokhoz hasonlóan – javaslatunkat minél előbb elfogadja, mert csak azt követően lehet annak részleteit kidolgozni és egyeztetni.

Meggyőződésünk, hogy kizárólag ez a módszer vezetne a piac élénkítéséhez, ugyanakkor az akció – a többleteladások adóbevételére tekintettel – nem járna további költségvetési kiadással.