A sztrádaprogram új finanszírozási megoldásához igazodva – mint arról lapunk korábban beszámolt – módosult a gyorsforgalmi útfejlesztésről szóló jogszabály. Eszerint az ÁAK látja el a beruházási és üzemeltetési feladatokat. Ennek keretében az ÁAK Rt. ellenérték fejében átveszi a befejezetlen beruházásokat és a hozzájuk kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Közbeszerzés eredményeként született kivitelezési szerződésekről lévén szó, ez nem is olyan egyszerű – vélik szakmai körökben. A jogszabály ugyanis bármilyen változtatást szigorú feltételhez köt.

A közbeszerzési törvény szerint a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét – hívta fel a figyelmet Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa (KT) elnöke –, ha a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt a kontraktus valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződésmódosítást pedig közzé kell tenni. Mivel a konkrét ügyet a KT elnöke nem ismerte, arról nem tudott véleményt mondani. Tóth Judit, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szóvivője az átadás pontos menetrendjéről egyelőre nem tudott beszámolni. A jogászok egyenként vizsgálják a listán szereplő projektekkel kapcsolatos megoldási lehetőségeket – mondta. Várhatóan május elejére dől el, mi adható át és hogyan, tisztázódik-e a vagyonkezelői jog, illetve a rendelkezésre állási szerződés tartalma.

Lapunk más forrásból úgy tudja, hogy már kialakulóban van a rendszer. Az elképzelések szerint továbbra is az NA Rt. marad a megbízó. Azaz az ÁAK miután átveszi a beruházói feladatokat, egy viszontmegbízással azonnal vissza is adja az NA Rt.-nek. Így az operatív munka továbbra is ott marad, a projekteknél nem történne személyi, ügyrendi változás. A finanszírozás azonban az ÁAK Rt. feladata lenne.