Az albertirsai úti használtautó-piac 1968. április 4. óta az eladók és vevők rendszeres találkozójává „nőtte ki magát”, ahol minden közbeiktatott szerv nélkül, a kereslet és kínálat törvényei szerint alakítják ki áraikat.

Műszaki próba – néhány kilométeren
A kocsik vételét és eladását a megfigyelt öt év alatt számos tényező befolyásolta: a szezonális hatások, az állandóan növekvő import, a közületi személyautók állományának csökkenése, a gépkocsi-adóemelések, a spekulációs törekvések, a nem kellő hozzáértés stb.
Az érdeklődések középpontjában a nem „megfizethetetlenül drága” kocsik kerültek. Emellett azonban a leendó autótulajdonosok műszaki szempontból a nem túlzottan kifáradt járműveket keresik. A vevő a piacot többször végigjárva az általa kiválasztott kocsit követően a tulajdonossal hosszadalmas „üzleti tárgyalásokba” merül, majd ezt követi a „műszaki próba”: néhány kilométeres autózás, amely alatt a leendő vevők többsége azt feltételezi, hogy az autó műszaki állapotáról minden tekintetben meggyőződött.

Egyik fél sincs biztonságban
A használt autó adásvételének ez a gyakorlata egyik fél számára sem tekinthető túlságosan korszerűnek és megbízhatónak. Az eladó morálisan nem érezheti magát kellő biztonságban, ha nem győződik meg arról, hogy kocsijának nem keletkezett-e a legutóbbi szervize óra valamilyen rejtett hibája. S ennek ismerete nélkül árusítja autóját. A vevő viszont néhány kilométeres autózással, vagy közbeni vezetéssel végképp nem győződhet meg arról, hogy jól vásárol. Az eladót a polgári jog is kötelezi arra, hogy vevőjét tájékoztassa az általa üzemeltetett időszak alatt bekövetkezett nagyobb, de egyben kijavított hibákról. A bírósági eljárások alatt több esetben is tapasztalni lehetett, hogy az eladók egy része megfeledkezik e kötelességéről.
De közlekedésbiztonsági szempontból sem közömbös, hogy a kocsi minden tekintetben kifogástalan legyen.
A múlt év végi kormányhatározat a teherautók selejtezésére, továbbá az AFIT, a Budapesti Autójavító Szövetkezet és a Hungaroszerviz Szövetkezet bővített új szervizeinek megnyitásával helyreállítható az egyensúly a személyautó-állomány és a karbantartás között. Ebben az összefüggésben vizsgálva, kis figyelmességgel elérhető, hogy a használtautó-piacon a magánfelek között az adásvétel kulturáltabb és biztonságosabb körülmények között bonyolódjék le.

Megbízható hibavizsgálatot
A megoldás igen egyszerű. A kocsik javításában és értékesítésében érdekelt vállalatoknak kellene intenzívebben foglalkozniok a használt járművek hibamegállapításával és értékelésével. A vállalatok a használtautó-piachoz viszonylag nagy távolságra vannak, azért csak a Hungaroszerviz Mexikói úti telepe közelíthető meg a legkönnyebben a próbaút alkalmával. A Szövetkezet korszerű diagnosztikai berendezéseivel néhány perc alatt lebonyolítható egy megbízható műszeres gyors teszt. Ehhez a szövetkezetnek szombatonként 14-18 és vasárnaponként 8-14 óráig kellene ügyfélfogadást tartania. A Szövetkezet ezzel a gesztussal, túl azon, hogy jövedelmét növelné, végül is maradéktalanabbul teljesítené hivatását azáltal, hogy fokozza a lakossági szolgáltatásait. E megoldással, amely mindössze 150 forint költséget jelentene, vevő és eladó teljesen kiegyensúlyozottan tárgyalhatna a megkötendő üzletről.
A kocsi tulajdonosa a vizsgálat eredményeiről természetesen jegyzőkönyvet kapna, amit több alkalommal is felhasználhatna, mindaddig, amíg a kocsiját el nem adta. Ez azért fontos, mert a tapasztalatok szerint egy-egy kocsival 3-4 alkalommal is kimennek a piacra, amíg azt értékesítik.

Hivatalos, független autóbecslők
A gyorsteszt mellett a Szövetkezet még az autó becslésével is foglalkozhatna, hiszen jó szakemberek állnak rendelkezésére. Az értékbecslést azonban csak abban az esetben kívánatos alkalmazni, ha az eladó vagy a vevő ezt kifejezetten kéri. Előfordulhat ugyanis, hogy ez az eladónak, vevője jelenlétében, érdekei ellen irányul.
Az értékbecslést, mint szolgáltatói tevékenységet mindenképpen önálló megbízásként is érdemes kifejleszteni. Egy magánautósnak, mielőtt járművét értékesítésre ajánlja fel – akár a piacon, akár hirdetés útján – érdekében áll szakvéleményt kérni. A reális értékítélet egyetlen kocsitulajdonosban sem fejlődhet ki, mivel nem képes nyomon követni a piac változó irányzatát. De az eladót nem teszi alkalmassá erre a szubjektív megítélése sem, mivel az ő érdeke az, hogy kocsijáért minél magasabb összeget kapjon. A reális tájékozódás csak egy független szervtől származhat.

Magánautók javítása OTP-hitelre
A Hungaroszerviz a közületi gépkocsik ellátása mellett mind nagyobb szerepet szán a lakossági szolgáltatásokra. E törekvései azonban csak akkor lesznek teljesek, ha a magánautók javítását összekapcsolja az OTP hitellevél-akciójával. Ez azt jelenti, hogy az autós a javításhoz szükséges összegre a banktól hitelt vesz fel, a bank azonban a javítási számlát a Hungaroszerviznek azonnal befizeti.
A használtautó-kereskedelem kulturált formáját ez ideig a Merkur Személygépkocsi Értékesítő Vállalatnál valósították meg. A magánautósok többsége azonban ezt a szervezett apparátust különböző okokból nem veszi igénybe. A használt kocsik mennyiségének növekedése azonban automatikusan maga után vonja az egymás közötti adásvétel kiszélesedését. A kulturáltabb magánkereskedelemből sem maradhat el néhány olyan funkció, mint a gyorsteszt, az értékbecslés, vagy a kedvezményes javítás. A kérdés csak az, hogy mikor és milyen feltételek mellett valósuljon meg mindez. Az sem közömbös, hogy az autótulajdonosok saját érdekükben mielőbb igényeljék ezeket a szolgáltatásokat. Ha a Hungaroszerviz hajlamos e tevékenység ellátására, akkor rövid időn belül megvalósulhat a minden tekintetben megbízható és biztonságos használtautó-kereskedelem, és csökkenne azoknak a bírósági tárgyalásoknak a száma is, amelyek a nem eléggé előkészített és megalapozott adásvételéből származnak.

Füzes Sándor