A négyhengeres Csepel-motor egyik változata a nagyszerű teljesítményű DR-50 jelzésű dömper fődarabja

Választások előtt íródnak ezek a sorok. Választások közeledtekor a múltban, a felszabadulásunkat megelőző időkben a képviselők – akik sohasem a népet képviselték – „nagy tervek”-ről beszéltek és szép ígéreteket hangoztattak. Az akkori jelenről és az azt megelőző időkről nem szóltak, csupán az ígérgetésekre támaszkodtak.
Mi, felszabadult emberek, a választás előtt is teljesített terveinkről, eddigi eredményeinkről beszélhetünk és ezektől megvilágítva, láthatjuk az elkövetkező évek megvalósítandó, hatalmas alkotásait.

Csepel alváz és motor. Egyaránt épülhet egyszerű teherautónak, de billenthető rakfelületet is kaphat. Zárt, ülőhelyekkel ellátott kocsiszekrénnyel bányászaink szállítását a legnehezebb körülmények között is megbízhatóan tudja ellátni. Tartályos szereléssel üzemanyagot is szállíthat, de használják tűzoltó, locsoló és még számtalan egyéb különleges felépítménnyel is

A hazánk felszabadulása óta eltelt nyolc esztendő, de különösen a legutóbbi országgyűlési választások óta eltelt négy év alatt országunk hétmérföldes léptekkel haladt előre. S ebben az előrehaladásban igen jelentős szerepe van gépjárműiparunknak. Ezt hangsúlyozta Gerő Ernő elvtárs is választási programbeszédében:
„Négy évvel ezelőtt még gyakorlatilag nem volt autógyártás Magyarországon. Ma ezerszámra bocsátjuk ki a tehergépkocsikat, a földszállító tehergépkocsikat, az úgynevezett dömpereket és egyéb különleges tehergépjárműveket!”
„Négy évvel ezelőtt még gyakorlatilag nem volt nálunk autóbuszgyártás. Saját szükségletünkre is külföldről voltunk kénytelenek autóbuszokat behozni. Ma van sorozat-autóbuszgyártásunk és autóbuszainkat vagy tíz országba szállítjuk ki.”
„Négy évvel ezelőtt még nem gyártottunk mezőgazdasági kombájnokat és sok másféle egyéb, bonyolult mezőgazdasági gépet. Ma százszámra bocsátjuk ki a mezőgazdasági kombájnokat és ezerszámra az egyéb mezőgazdasági gépeket.”

A 350-es Csepel testvére ez a hatalmas, 125 lóerős hathengeres motor, amely jó néhány autóbusz- és teherautótípusnak üzemét biztosítja
Az Ikarus gyártmányú „55”-ös autóbuszon hátul helyezik el a 613 típusú hathengeres, nyersolajüzemű Csepel-motort. A közel 8 literes hengerűrtartalmú erőforrás nagy erőt és sebességet tud kölcsönözni ennek a korszerű formájú, rendkívül szép vonalvezetésű, távolsági járműnek

Ezeknek a járműveknek és gépeknek erőforrásai majdnem kizárólag a Csepel Autógyárban készült motorok. Ezeket a motorokat termelésünk legkülönbözőbb területein használják fel. Nemcsak közlekedésünket, hanem iparunkat és mezőgazdaságunkat is segítik kitűzött céljaink eléréséhez.
A Csepel-motorok iparunk új technikájának alkotásai. A gyártást és művelettervezést a Szovjetunió útmutatásával és szüntelen támogatásával tökéletesítettük. Szovjet gépek képezik alapját a gyári szalagnak, amelyről rövid idő alatt már a 20 000-ik motor került ki.

Járműves kompresszornak nevezik a KL-20/32-es típusú munkagépet. A keréktől balra látjuk a légsűrítő berendezést, amelyet a 350-es Csepel-motor hajt meg. Ez a gép építkezéseink meggyorsítását közvetlenül szolgálja

Az új technikát új emberek sajátították el. Sztahanovisták, példamutató munkások váltak ki közülük. Autóiparunk dolgozói élenjáró szerepet vállaltak egész népünk munkájában, amely nyomán ötnaponként születnek új gyárak, tízezrével épülnek a lakások és egyre újabb és újabb, mint nagyobb teljesítményű gépek kerülnek ki üzemeinkből.
Ezek a gépek az új embert szolgálják. Sztálin elvtárs tanítása értelmében nemcsak tökéletesítik, gyorsítják a termelést, hanem megkönnyítik a dolgozók munkáját.

A Csepel-motor nemcsak járművekben látható. A DIMPT jelzésű szivattyúban például percenként 40 000 liter víz szállítására használják fel erejét. Ezt a szivattyú-típust alkalmazzák ipari üzemeinkben is, de legfőképpen szikkadt földek öntözését segítik elő

Nagy eredményekről beszélhetünk, nagy győzelmeket vívtunk ki. De egyetlen pillanatra sem feledkezhetünk meg a terv által előírt új feladatokról, amelynek teljesítését még szorgalmasabb munkával, még szilárdabb munkafegyelemmel, fokozottabb takarékossággal kell biztosítanunk.
Motorok és gépek újabb tízezreire van szükség. Hiszen ötéves terveink minden alkotásánál fontos feladatokat kapnak. Teherautóink, dömpereik a nagy építkezések nélkülözhetetlen eszközei. Autóbuszaink szállítják a dolgozók millióit munkába, pihenésre. A termőföldek új gazdái több traktort, több kombájnt, minél több, energiát szolgáltató motort várnak az autóipartól. A föld mélyét kutató olajipari munkások és az erdőgazdaságok dolgozói egyaránt számítanak a motorokra.

A C-50-es jelzésű gazdasági vasúti mozdonyba is Csepel-motort építenek. Ezen az új területen ugyancsak megbízhatóan látja el feladatát sokoldalú motorunk

Amikor szavazatunkkal egyemberként teszünk hitet a Függetlenségi Népfront programmja, a béke, munka, jólét, felemelkedés programmja mellett, ezeknek a céloknak a megvalósítását segítjük elő. És erősítsük meg állásfoglalásunkat tetteinkkel: a tervek mindennapos túlteljesítésével.
Ezzel járulunk hozzá, hogy a mi szép Magyarországunk – amint Gerő elvtárs mondotta – a szó legteljesebb értelmében a vas és az acél országává, a kombájnok országává, a gépek és motorok országává, az automobilok és kombájnok országává, a televízió, a kultúra, a jólét országává váljék.