Az elmúlt évek számos vállalati csődöt, gyárbezárásokat, illetve jelentős átszervezést hoztak az autóiparban. Jelentős szerkezeti átalakulás várható továbbá a teljes autóipari szegmens új piaci feltételekhez való igen lassú alkalmazkodása miatt is. Ide tartoznak a magas alapanyagárak, a csökkenő profit, valamint a tovább élesedő globális verseny.

„Az említett négy ország fejlődési potenciálja az összes iparágban kiemelkedőnek számít. Az autóipar helyzete a kereslet és a fogyasztói ízlés dinamizmusa miatt számít különlegesnek, ezek a tényezők ugyanis nagymértékben eltérőek lehetnek a különböző piacokon. Az igazi kihívást éppen ezért a megfelelő stratégia kidolgozása, illetve az új termékek bevezetése jelenti” – hangsúlyozta Armin Krug, a PricewaterhouseCoopers Magyarország autóipari szakértőinek vezetője.
 „A hezitáló, illetve ’hagyományos’ üzleti stratégiát folytató vállalatok igen nehéz helyzetben vannak a gyorsan változó piaci környezetben. Az egyre inkább globalizálódó autóipar kiélezett versenyhelyzetet teremt a vállalatok számára, melyek közül a fejlődő piacokon – főként a költségcsökkentésből és a dinamikusan bővülő forgalom eredményeként – adódó lehetőségeket minél hatékonyabban kihasználó cégek lehetnek sikeresek.”

A tanulmány egyes országokra vonatkozó fontosabb megállapításai:

Brazília

A brazil piac globális szinten is az egyik legérdekesebb az autóipar szempontjából. Az amúgy igen versenyképes feltételeket a kihasználatlan kapacitások, a magas adókulcsok és kamatok, a gyengülő fogyasztói vásárlóerő, valamint a megfelelő finanszírozási eszközök hiánya terheli.

A brazil autóipar egyik jellegzetessége az alternatív üzemanyagokkal (benzin, etanol, illetve e kettő keveréke) is működő gépjárművek túlsúlya. A rohamosan emelkedő olajárak számos globális autópiacon arra késztetik a vállalatokat, hogy mélyebben tanulmányozzák a brazil tapasztalatokat.

Jelentős hazai piaci kereslet nélkül – jelenleg várakozáson aluli szinten van a belső kereslet – azonban Brazília sem képes piaci pozíciójának megőrzésére. A szektor vállalatainak jól meghatározott, integrált és a kormányzat által infrastrukturális és pénzügyi szempontból támogatott beszállítói stratégiával kell rendelkezniük. A kihívások és a kockázatok ellenére Brazília továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be az autóiparban.

Oroszország

Az autóipar az orosz gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő szektora. Dollárban számolva az iparág három év alatt 27%-os bővülést produkált és az elemzések további növekedést vetítenek előre. A kiéleződő versenyhelyzetben a piaci szereplők egyre inkább pozíciójuk megerősítésére törekszenek.

A kedvező gazdasági környezet és a külföldi márkák iránti igény Oroszországot az egyik legvonzóbb autóipari régióvá teszi. A külföldi márkák helyi gyártását tekintve a következő hét évben 375%-os növekedést vetítenek előre a felmérések. A növekedés fenntartását további külföldi beszállítók betelepedése fogja garantálni. Az egyre erősödő versenyben az orosz márkák kiszorulhatnak a piacról a magasabb értéket képviselő globális, illetve a továbbra is nagyon olcsó kínai márkák térhódításának következtében. Piaci részesedésük megőrzésnek érdekében az orosz autóipari cégeknek újra kell gondolniuk ár- és minőségi stratégiájukat.

India

Hasonlóan Oroszországhoz, az indiai autóipar is látványosan fejlődik, köszönhetően annak a ténynek, hogy a nagyobb autógyártó cégek majdnem mindegyike létrehozott már indiai összeszerelő üzemet. Emellett egyre nő a design- és kutatóközpontok száma is, mintegy ellensúlyozva az indiai autóiparról világszerte kialakult „alacsony élőmunka-költség” képet.

A kisméretű (1200 cm3-nél kisebb motor, illetve 4 méternél rövidebb) autókra kivetett fogyasztási adó szintjének csökkentésével India a kisautók gyártásának egyik globális központjává vált.

Számos más régióhoz hasonlóan Indiában is vannak komoly kihívások: nem megfelelő szintű infrastruktúra, emelkedő költségek és magas szintű társasági adó. Ezen helyzet kezelése, valamint a „Made in India” márkajelzés hatékony marketinges támogatása érdekében az autóiparnak szorosan együtt kell működnie a kormánnyal.

Kína

Kína, az Egyesült Államok, Japán és Németország mögött jelenleg a negyedik legnagyobb autógyártó hatalom a világon. A helyzet azonban hamarosan megváltozhat: Kína már az idei év során átveheti a harmadik helyet Németországtól. Tavaly már Kína generálta a teljes globális autóipari növekedés 23%-át.
A belső piacon a fenntartható fejlődés legfontosabb hajtómotorja a kiugróan gyorsan növekvő középosztály vásárlóereje (7 400 és $14 800 közötti éves jövedelemmel). Jelenleg 50 millióan tartoznak ide, de számuk 2010-re az előrejelzések szerint megháromszorozódik. 

A fogyasztói magatartás is folyamatosan változik: a korábban státuszszimbólumnak számító autókból egyszerű közlekedési eszköz lett. Ha ehhez hozzávesszük a folyamatosan emelkedő olajárat, érthető, hogy a fogyasztók a gazdaságosabb gépjárművek felé mozdultak el, ami kiélezett versenyhelyzetet és csökkenő árakat generált a piacon. Emellett a globális autógyártók tradicionális dominanciája is megrendülni látszik, a fogyasztók hazai márkákat preferáló magatartása miatt.