Akár egyszerű szervizre, akár a revíziós csarnokba vagy a javítóműhelybe kerül majd a kocsi, tisztán jut oda, mert itt a kezdő munkafázis egy úgynevezett előmosás. Ezt a műveletet is gépesítették…

Kedves jelenetek sorának voltunk tanúi. Az Ecseri úton létesült modern szerviz-kombinát még hivatalosan nem kezdte el munkáját, de már befutott oda az első kis Trabant, Jalsovszky György CM-86-06 rendszámú kocsija. És nemcsak a szerelők, hanem maga az igazgató, aztán mérnökök, üzemvezetők sürgölődtek körülötte, és úgy próbálták ki a nagyszerű, pontos műszereket, az új vizsgáló-berendezéseket, mint – bocsánat a hasonlatért – a gyermekek az új játékokat.

A második munkafázis minden esetben a motor vegyszeres tisztítása, lefúvása, hiszen ez akkor is szükséges, ha csupán szervizről van szó. A műszeres revízió pedig el sem képzelhető e művelet kihagyásával

És akaratlanul is eszünkbe jutottak a 21 évvel ezelőtt tavasz jelképes mozzanatai: az először felgyulladt villanyégő… az első villamos… az első taxi… az első autóbusz…
Igen, valahogyan így örültünk ott mi is valami újnak. Mint ahogy ez az öröm töltheti el az ünnepi napokban az új Közlekedési Múzeum látogatóit is, akik a frissen felújított csarnokokban szemlélgethetik a régi műszaki emlékeket és az újabb alkotásokat.
Nem, nem akarjuk most egetverő jelzőkkel felruházni éppen e létesítményeket, amelyek tulajdonképpen csak lépcsői mindannak, amit a mi szakmánkban még létre kell hoznunk. De bizonyára tudják majd értékelni ezeket is a dolgos emberek, amikor felszabadulásunk ünnepén emlékeznek és előrenéznek.

Ennek a hidraulikus emelőnek csillagszerű állványát speciálisan a Trabant-hoz tervezték

Hivatalosan március 15-én adta át rendeltetésének Kiss Dezső közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes az autószakma új, nagyszabású létesítményét, a Trabant kocsik korszerű szervizállomását.

A színes csempével burkolt, értékes műszerekkel, vizsgáló eszközökkel ellátott revíziós részleg. Itt ellenőrzik és ha szükséges, rendbe hozzák a rosszul beállított szerkezetű, elhanyagolt kocsikat. Itt mérik a futómű beállításait, itt derül ki, hogy pontosan működnek-e a villamossági berendezések és az is, hogy rendben van-e a porlasztó. Megállapítható, mitől fogyaszt több üzemanyagot egy-egy motor és itt korrigálni is tudják az ilyen hibákat

Az új műhelyek dolgozói azonban már néhány nappal előtte is „próbaüzemet” tartottak. Ahogyan arra csak lehetőség nyílt, megindították a különleges gépeket, alkalmazták a nálunk eddig nélkülözött szerszámokat, sokoldalú műszereket, kezelésbe vették a jelentkező gépkocsikat – teljesen erővel azon igyekeztek, hogy a hivatalos megnyitó ünnepséget követően már minden gördülékenyen, szervezetten, a lehető leggyorsabban menjen.
A következő oldalakon – lapzárta miatt – ennek az új üzemnek próbaműszakjáról számolunk be.

A megszakító wolfram-csúcsát speciális szerszámmal csiszolják és géppel tisztítják a gyújtógyertyákat

Legutóbbi számunkban, amikor még csak egyetlen képet mutattunk be az Ecseri úti új szervizről, azt írtuk, hogy a jelek szerint remek oázisa lesz a Trabantoknak és gazdáiknak ez az új üzem. A KPM Autófenntartó Ipari Tröszt több millió forintot áldozott arra, hogy a Trabant kocsikat a korábbinál sokkal jobb körülmények között lehessen itt gondozni.
Az ide beosztott szakemberek és az itt levő munkaeszközök biztosítani tudják, hogy mindazt, ami egy gyári kezelési utasításban teendőként szerepel, hiánytalanul elvégezzék. Sőt, a próbaüzem –, amelynek során több mint száz kocsi futott itt át – arról győzött meg bennünket, hogy az előírásosnál jóval több gondozást is kaphatnak a kocsik.

A kerékanyák lecsavarása, felerősítése a megfelelő nyomatékra beállítható pneumatikus szerszámmal történik, – könnyen és teljes biztonságot nyújtva

Maga az épület, a munka ügyes szervezése pedig elősegíti, hogy az eddigieknél sokkal kiterjedtebb karbantartási, ellenőrző, illetve javító tevékenységet, a megszokottnál rövidebb idő alatt, műszerekkel ellenőrzött megnyugtató precizitással hajtsák végre.

Ez a „Blackhawk”-gyártmányú univerzális vizsgáló egymaga huszonnyolc-féle ellenőrzésre alkalmas. Oszcilloszkópos ernyőjén a gyújtási kép is megjelenik, feltárva mind a hibás, mind a rendben levő folyamatokat

Magyarul: jól jár az a Trabant tulajdonos, akinek kocsiját most már itt gondozzák. A IX. kerületben levő Ecseri út 16. alatti telep ugyan nem éppen a város szívében fekszik, – és reméljük, nem lesz általános gyakorlat az új szervizállomások peremkerületi elhelyezése –, de azért, amit nyújtani tud, érdemes egyeseknek néhány plusz-kilométert áldozniuk. Ebben az üzemben szalagszerűen – az országban eddig még nem alkalmazott ellenőrző-műszerek beiktatásával – végzik a revíziókat, vizsgálják a motorok működését, teljesítményét. Különleges készülékek segítségével állítják be a gyújtást, a porlasztót, görgőspadon ellenőrzik a fékberendezést. Amit lehet, azt mindjárt rendbe is hozzák a revíziós szalagon, az olyan kocsikkal pedig, amelyeken úgynevezett műhelymunkát is kell végezni, be lehet állni a 400 m2 alapterületű, szintén jól felszerelt javítócsarnokba.

Ebben a műhelycsarnokban már nem a különleges műszerek dominálnak, hanem a speciálisan képzett, nagy gyakorlatú szerelők ígérik, hogy munkájukkal meg lesznek elégedve a Trabantok gazdái. Ha jól felszerelt alkatrészraktárral is ellátják az új szervizállomást, akkor a javítórészleg is tervszerűen, kifogástalanul szolgálhatja a kocsitulajdonosokat

Hárompályás szervizrészleg, szerelő-lakatos gépműhely és elektromos műhely alkotja az állomást. Ebből kitűnik az is, hogy egyszerű karbantartási munkára – kocsimosásra, zsírzásra –, mindenre kiterjedő revízióra, vagy az autójavítást jelentő munkára egyaránt felkészültek.
Akár fehér köpenybe, akár kék szerelőruhába öltözött emberekkel beszéltünk, figyeltük a munkájukat, az tűnt ki: számukra is sokat jelent, hogy itt dolgozhatnak. Nem csupán azt értékelik, hogy megfelelő mosdót, zuhanyzót, étkezőt kaptak. Munkájuk megbecsülését abban is látják, hogy különleges berendezéseket bíztak rájuk, és olyan technológiai körülmények közé kerültek, ahol kevesebb fáradtsággal jobb munkát végezhetnek.
Az ilyen szervizek tehát egyaránt jól szolgálják a vevőt – igazi vevőszolgálati állomások –, és jól szolgálják azt az igyekezetet, amely az autójavító ipar színvonalemelkedését eredményezheti.

Almássy Tibor felvételei

Itt már ismét a műszereké a szó. A gumiabroncsok légnyomását jókora, falraszerelt órával ellenőrzik. Ez épp úgy az autózás biztonságát szolgálja, mint a Motex-berendezés, amelynek görgői a ráhajtó kocsi fékhatását mutatják ki, de a teljesítménypróba során arra is tud választ adni egy készülék, hogy megfelelő oktánszámú üzemanyagot kap-e a kétütemű motor…