A módosítást indokolja, hogy az európai országok közül Magyarországon vezették be az egyik legszigorúbb nyári időszaki forgalomkorlátozási rendeletet. A szigorúság elsődlegesen az időtartam hosszában mutatkozik meg, valamint abban, hogy a teljes úthálózatra kiterjesztették a rendelet hatályát.
A hét végi vagy ünnepnapi közlekedési korlátozás jelenlegi időtartama – az ünnepnapok naptári idejének függvényében – elérheti a 45 órát is. A fuvarozói szervezetek már régóta nehezményezik, hogy a nyári időszak – a forgalomkorlátozás szempontjából – nálunk korábban kezdődik, mint a környező országokban. Ezért is szerepelt a kamionstop feloldásának kérdése a közúti áru- és személyszállítást végző vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervei és a kormány között 2005 augusztusában aláírt megállapodásban is.
A mindezek figyelembevételével készült rendeletmódosítási tervezetben egyebek között a nyári közlekedési korlátozás kezdetét június 15-ről július 1-jére javasolják változtatni, de változatlanul augusztus 31-én fejeződne be. Ehhez igazodva az év többi részében a korlátozás szeptember 1-jétől június 30-ig tartana.
A hatályos rendelet szerinti szombat–vasárnapi és munkaszüneti egybefüggő kamionstop helyett kétórás megszakítást javasol a tervezet 22–24 óra között, mondván, ez oldaná a közúti fuvarozás területén kialakult feszültséget, és elősegítené a lakosság kereskedelmi árukkal való hét végi ellátását. Az előírás a környező országok gyakorlatával is harmonizál.
Újdonság lenne, hogy a külföldről belföldi szállítás céljából hazánk területére belépő tehergépkocsik közlekedési korlátozása négy órával később kezdődne, a nemzetközi fuvarba induló kamionok korlátozása pedig négy órával korábban érne véget. Az elképzelések szerint megszűnne a kombinált áruszállítást végző tehergépkocsik 70 kilométeres mentesítési körzethatára, illetve a betonkeverő felépítményű és betonszivattyúval felszerelt gépjárművek tilalmi idő alatti szállítási lehetősége, viszont a friss virágrakományokét – az Európai Unió gyakorlatának megfelelően – lehetővé tennék.
A forgalomkorlátozást alkalmazó országok gyakorlata nincs összhangban. Nem található két olyan ország, ahol a jogszabályokban megfogalmazott korlátozások azonosak lennének. Az Európai Bizottság 2005 szeptemberében levette napirendjéről az összeurópai hét végi forgalomkorlátozás bevezetésének harmonizálására vonatkozó javaslatát, így továbbra is a tagállamokra bízza, miként kívánják korlátozni (ha egyáltalán akarják) a nehéz tehergépkocsik közlekedését.