A legfontosabb változás, hogy 2013-tól arra a dátumra kell nagyon figyelnünk, amikor mi megkötöttük a biztosításunkat. A biztosítási évforduló és a biztosítóváltás lehetősége ennek megfelelően évközben bármikorra eshet, ellentétben a korábbi rendszerrel, amikor a KGFB szerződések  január 1-jétől egy naptári évre voltak érvényesek. Az alábbi fontosabb tudnivalókra érdemes továbbra is ügyelnünk.

Ha kifutunk az időből, és a szerződési évfordulón elmulasztjuk a biztosítóváltást, legközelebb egy év múlva lesz erre újra lehetőségünk, akkor mondhatjuk fel a szerződést. (Kivétel, ha közös megegyezéssel egyéni megszűnési időpontban sikerül megállapodnunk a biztosítóval.)

A biztosítási díjat a biztosítási időszak kezdő napján aktuális tarifa alapján kell fizetni.

A következő biztosítási évre automatikusan a jelenlegi biztosítónk által meghirdetett díj lesz érvényes, ha nem szerződünk át más szolgáltatóhoz. (Az új tarifáról biztosítónk az évfordulót megelőző 50. napig köteles értesíteni bennünket.)

Szerződés felmondásakor több mindenre kell figyelnünk. A felmondás akkor hivatalos, ha azt levélben (ajánlott, de még jobb a tértivevényes), faxon vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott emailben igazolható módon juttatjuk el a biztosítóhoz legkésőbb 30 naptári nappal a biztosítási évforduló előtt. Mindenképpen jeleznünk kell (ha levél, a fejlécben, ha email, akkor annak tárgy mezőjében), hogy az üzenet tárgya a biztosítási szerződés felmondása. Meg kell adnunk továbbá a biztosítási kötvény számát, a kocsi rendszámát és néhány azonosító adatot (üzemben tartó neve, címe stb.).

Késedelmes felmondás: minden marad a régiben

– A jelenlegi szabályozás szerint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás felmondásának a szerződés évfordulója előtt legkésőbb 30 nappal kell megérkeznie a biztosítóhoz. A határidő után beérkezett felmondást a biztosító nem fogadhatja el. Ekkor a meglévő biztosítónál – az új időszakra meghirdetett díjjal – hatályban marad a korábbi szerződés, és ha már kötött is új biztosítást az évforduló utáni időszakra az ügyfél, az a szerződés nem lesz érvényes – tájékoztatott Busa Zoltán, a CIG Pannónia EMABIT Zrt. termékfejlesztési és kockázatvállalási vezérigazgató-helyettese.